028.3831.3123

4 04, 2019

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC NHẬN BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN

2019-04-04T01:56:06+00:00

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (Luật BHXH) thì người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên sẽ đủ điều kiện được hưởng lương hưu (điểm a khoản 1 Điều 54 Luật BHXH).

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC NHẬN BẢO HIỂM XÃ HỘI MỘT LẦN 2019-04-04T01:56:06+00:00
7 08, 2018

THỦ TỤC XIN CẤP THẺ THƯỜNG TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

2018-11-03T02:46:08+00:00

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

+ Thành phần hồ sơ:

  1. a) Đơn xin thường trú;
  2. b) Lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân cấp;
  3. c) Công hàm của cơ quan đại diện của nước mà người đó là công dân đề
THỦ TỤC XIN CẤP THẺ THƯỜNG TRÚ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 2018-11-03T02:46:08+00:00
12 06, 2018

ĐIỀU KIỆN ĐỂ TỔ CHỨC TRƯNG CẦU Ý DÂN TẠI VIỆT NAM

2018-11-03T02:47:29+00:00

Trưng cầu ý dân là việc Nhà nước tổ chức để cử tri cả nước trực tiếp biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Vấn đề trưng cầu ý dân được đề cập ở hầu hết các bản Hiến pháp của nước ta, cụ thể:

–           Hiến pháp năm 1946 của nước Việt Nam Dân chủ

ĐIỀU KIỆN ĐỂ TỔ CHỨC TRƯNG CẦU Ý DÂN TẠI VIỆT NAM 2018-11-03T02:47:29+00:00
8 02, 2017

Thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam

2017-08-22T04:34:39+00:00

Tôi muốn hỏi về thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam khi tôi có quốc tịch Trung Quốc, có mẹ là người Việt Nam, đã sinh sống tại Việt Nam trên 10 năm.

Thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam 2017-08-22T04:34:39+00:00
24 11, 2016

Công an kiểm tra cư trú lúc nửa đêm

2017-08-22T04:01:42+00:00

Tôi thấy nhà hàng xóm bị Công an tới kiểm tra hành chính vào lúc 11 giờ khuya. Đi cùng Cảnh sát khu vực có Tổ trưởng Tổ dân phố, Dân phòng. Kiểm tra vào lúc khuya như vậy có đúng không? Người dân phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?

Công an kiểm tra cư trú lúc nửa đêm 2017-08-22T04:01:42+00:00