028.3831.3123

//Hôn nhân & Gia đình
1 07, 2019

NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG KHI LY HÔN

2019-07-03T05:06:47+00:00

Vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận. Vậy khi ly hôn, việc chia tài sản của vợ chồng theo hai chế độ này khác nhau như thế nào, mời Quý bạn đọc cùng TP LAW tìm hiểu.

Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định được

NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG KHI LY HÔN 2019-07-03T05:06:47+00:00
28 09, 2018

TÀI SẢN RIÊNG CÓ THÀNH TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG SAU KHI KẾT HÔN?

2018-09-28T02:06:25+00:00

Dân gian Việt Nam có câu “Của chồng công vợ” ý nói tài sản của vợ chồng không thể phân định rạch ròi. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại ngày nay, vấn đề tài sản riêng có thành tài sản chung của vợ chồng sau khi kết hôn hay không được rất nhiều bạn trẻ quan tâm gửi câu hỏi tới TP

TÀI SẢN RIÊNG CÓ THÀNH TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG SAU KHI KẾT HÔN? 2018-09-28T02:06:25+00:00
31 08, 2018

BẢO VỆ TÀI SẢN RIÊNG TRONG HÔN NHÂN

2018-08-31T03:52:57+00:00

Tranh chấp tài sản chung, tài sản riêng trong quan hệ hôn nhân gia đình luôn là tranh chấp phổ biến khi vợ chồng đưa nhau ra Tòa ly hôn.

 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định rõ nguyên tắc: Tài sản chung thì phải chia, tài sản riêng của bên nào thì vẫn thuộc về bên đó. Tuy

BẢO VỆ TÀI SẢN RIÊNG TRONG HÔN NHÂN 2018-08-31T03:52:57+00:00
31 07, 2018

VỢ SINH, CHỒNG VẪN ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN

2018-11-03T02:47:01+00:00

Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội (gọi tắt là “Luật BHXH”) thì khi vợ sinh con, lao động nam vẫn được hưởng chế độ thai sản, cụ thể:

  1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản:

Căn cứ quy định tại điểm e khoản 1 Điều 31 Luật BHXH thì điều kiện để lao động nam được hưởng chế độ thai sản là:

(i)

VỢ SINH, CHỒNG VẪN ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN 2018-11-03T02:47:01+00:00
25 07, 2018

KHI LY HÔN: CHA ĐẺ CÓ ĐƯỢC TRANH CHẤP QUYỀN NUÔI CON DƯỚI 36 THÁNG TUỔI HAY KHÔNG?

2018-08-09T08:11:23+00:00

Con dưới 36 tháng tuổiLuật Hôn nhân và gia đình năm 2014 (LHNGĐ 2014) quy định việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn đối với con dưới 36 tháng tuổi như sau:

“Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường

KHI LY HÔN: CHA ĐẺ CÓ ĐƯỢC TRANH CHẤP QUYỀN NUÔI CON DƯỚI 36 THÁNG TUỔI HAY KHÔNG? 2018-08-09T08:11:23+00:00