028.3831.3123

//Bản tin luật kinh doanh
13 09, 2019

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ SÁNG CHẾ NHƯ THẾ NÀO?

2019-09-23T10:40:03+00:00

Hỏi: Xin chào Luật sư của TP LAW! Hiện tôi đang muốn đăng ký bảo hộ sáng chế nhưng không rõ quy định của pháp luật. Xin nhờ Luật sư tư vấn cho tôi về thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế. Xin cám ơn Luật sư.
Đáp: Xin chào Anh/Chị, TP LAW cám

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ SÁNG CHẾ NHƯ THẾ NÀO? 2019-09-23T10:40:03+00:00