028.3831.3123

27 08, 2019

CÁ NHÂN KINH DOANH CÓ NÊN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP?

2019-08-27T01:41:58+00:00

            Nền kinh tế pháp triển khiến môi trường kinh doanh ngày càng đa dạng và năng động. Do đó, rất nhiều người chọn kinh doanh riêng thay vì tìm một công việc ổn định. Câu hỏi: “Cá nhân kinh doanh có nên thành lập doanh nghiệp không?” là thắc mắc của phần lớn “Startup”. Hôm nay, TP LAW sẽ mang đến cho

CÁ NHÂN KINH DOANH CÓ NÊN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP? 2019-08-27T01:41:58+00:00
27 08, 2018

VỐN ĐIỀU LỆ VÀ VỐN PHÁP ĐỊNH

2018-09-26T06:50:45+00:00
  1. Vốn điều lệ là gì?

Theo Điều 4 Luật Doanh nghiệp: Vốn điều lệ tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công

VỐN ĐIỀU LỆ VÀ VỐN PHÁP ĐỊNH 2018-09-26T06:50:45+00:00
22 11, 2016

Các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp tư nhân

2016-12-11T21:53:04+00:00

1.  ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

1.1.  Đăng ký thành lập Doanh nghiệp tư nhân (dang-ky-thanh-lap-dntn)

1.2.  Đăng ký hoạt động Chi nhánh, Văn phòng đại diện (dang-ky-hoat-dong-cn-vpdd-dntn)

2. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

2.1.  Đăng ký thay đổi tên Doanh nghiệp (dang-ky-thay-doi-ten-dntn)

2.2.  Đăng ký thay đổi Trụ sở (thu-tuc-thay-doi-tru-so-dntn)

2.3.  Đăng ký thay đổi vốn (

Các thủ tục hành chính đối với doanh nghiệp tư nhân
2016-12-11T21:53:04+00:00