028.3831.3123

Loading...
NGUYEN HOANG THANH TRUC 2018-11-02T06:20:06+07:00

Project Description

NGUYỄN HOÀNG THANH TRÚC

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ

Lĩnh vực: Tố tụng Hành chính| Hình sự | Hôn nhân & Gia đình | Đất đai | Lao động | Dân sự | Hợp đồng

Đào tạo & Hoạt động chuyên môn:

  • Cử nhân Luật – ĐH Luật Tp. Hồ Chí Minh.

Chính thức trở thành thành viên của TP Law Firm khi vừa tốt nghiệp hệ Cử nhân Luật – ĐH Luật Tp. Hồ Chí Minh, Thanh Trúc đã chứng minh được năng lực làm việc cùng với hiểu biết sâu sắc của mình trong các lĩnh vực pháp lý như Hành chính, Hình sự, Dân sự và Đất đai,… Trước đó, Thanh Trúc đã có khoảng thời gian thực tập tại TP Law Firm, tạo nên sự ăn ý khi hỗ trợ các Luật sư trong nhiều vụ việc, dành lợi ích tối đa cho khách hàng của TP Law Firm. Cùng với kỹ năng Marketing Online và kỹ năng quản lý hoạt động hành chính của mình trong nhiều năm, Thanh Trúc cũng phụ trách phát triển thương hiệu và quản lý nội bộ TP Law Firm.