MARRIGE & FAMILY LAW CONSULTANT

Để cung cấp dịch vụ tư vấn luật hôn nhân gia đình tốt hơn cho Quý khách, TP Law được chia thành nhiều Tổ tư vấn theo từng lĩnh vực, chế định pháp luật (mang tính tương đối). Mỗi Tổ tư vấn có những luật sư, chuyên viên pháp lý có kiến thức chuyên sâu vào từng lĩnh vực mà mình phụ trách. Chính vì thế việc tư vấn pháp luật, thực hiện cung cấp dịch vụ pháp lý cũng như giải quyết vụ việc được đảm bảo và có hiệu quả tốt nhất.

Hôn Nhân Gia Đình là một trong những Lĩnh vực pháp luật mà công ty chúng tôi có kiến thức chuyên sâu và nhiều kinh nghiệm. Tổ HNGĐ của TP Law chuyên tư vấn và cung cấp dịch pháp lý liên quan đến lĩnh vực luật hôn nhân gia đình. Với kinh nghiệm và hiểu biết của chúng tôi, TP Law cam kết sẽ tư vấn và cung cấp dịch vụ pháp lý hiệu quả nhất cho Quý khách hàng. 

Các dịch vụ Tư vấn luật hôn nhân gia đình:

TƯ VẤN LUẬT HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

1. Tư vấn thủ tục ly hôn,thuận tình ly hôn, đơn phương ly hôn, thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài;

2. Tư vấn các căn cứ cho ly hôn, hủy hết hôn trái pháp luật;

3. Tư vấn về quyền nuôi con, nhận con nuôi;

4. Tư vấn các quy định về trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau ly hôn;

5. Tư vấn về cấp dưỡng cho con khi ly hôn;

6. Tư vấn nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn và thủ tục chia tài sản;

7. Tư vấn thủ tục xác nhận tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;

8. Tư vấn thủ tục xin nhận con nuôi trong nước và có yếu tố nước ngoài, thủ tục xin nhận con ngoài giá thú;

9. Tư vấn về việc thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con, cha mẹ;

10. Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến luật hôn nhân gia đình…

11. Ngoài ra, chúng tôi còn có dịch vụ Tư vấn thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài, kết hôn với việt kiều.

TƯ VẤN GIẢI QUYẾT LY HÔN

1. Thuận tình ly hôn (hai vợ chồng đồng thuận ly hôn)

2. Đơn phương ly hôn (ly hôn theo yêu cầu 01 bên)

3. Ly hôn có yếu tó nước ngoài.

DỊCH VỤ PHÁP LÝ

1. Đại diện ủy quyền

2. Bảo vệ cho đương sự

Các dịch vụ tư vấn thủ tục ly hôn: Tài sản – Nuôi con

LUẬT SƯ TƯ VẤN THỦ TỤC LY HÔN

1. Tư vấn về quyền yêu cầu Toà án giải quyết ly hôn;

2. Tư vấn các căn cứ cho ly hôn;

3. Tư vấn các quy định về thuận tình ly hôn và ly hôn theo yêu cầu của một bên;

4. Tư vấn ly hôn có yếu tố nước ngoài, ly hôn với người nước ngoài;

5. Tư vấn các quy định về trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau ly hôn;

6. Tư vấn về cấp dưỡng con khi ly hôn;

7. Tư vấn nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn và thủ tục chia tài sản;

8. Tư vấn phân chia tài sản chung vợ chồng sau khi ly hôn.

LUẬT SƯ TRONG CÁC TRANH CHẤP LY HÔN

Liên quan đến lĩnh vực giải quyết tranh chấp ly hôn, chúng tôi có kinh nghiệm giải quyết:

1. Tranh chấp về nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;

2. Tranh chấp về chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân;

3. Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;

4. Tranh chấp về xác định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ;

5. Tranh chấp về cấp dưỡng;

6. Yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật;

7. Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản khi ly hôn;

8. Yêu cầu công nhận sự thỏa thuận về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;

9. Yêu cầu hạn chế quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên hoặc quyền thăm nom con sau  khi ly hôn;

Các dịch vụ luật sư tham gia giải quyết tranh chấp tại Toà án:

1. Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến Tòa án có thẩm quyền. Kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan khi ban hành những quyết định không đúng thủ tục, trình tự…Ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

2. Soạn thảo đơn từ và các giấy tờ liên quan khác cho đương sự;

3. Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự tại Tòa án.

TƯ VẤN LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

1. Tư vấn các căn cứ cho ly hôn, hủy hết hôn trái pháp luật;

2. Tư vấn nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn và thủ tục chia tài sản;

3. Tư vấn xác định tài sản riêng trước hôn nhân, tài sản chung có từ việc nhập tài sản riêng trước hôn nhân và trong thời kỳ hôn nhân;

4. Tư vấn thủ tục xác nhận tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân, tài sản riêng do được tặng cho riêng, kinh doanh riêng;

5. Tư vấn xác định nợ chung, nợ riêng trong thời kỳ hôn nhân;

6. Tư vấn các vấn đề khác liên quan đến tài sản chung, riêng trong hôn nhân gia đình…

TƯ VẤN LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP QUYỀN NUÔI CON KHI LY HÔN

1. Tư vấn các căn cứ cho ly hôn, hủy hết hôn trái pháp luật;

2. Tư vấn về quyền nuôi con, nhận con nuôi;

3. Tư vấn các điều kiện cần để được ưu tiên giành quyền nuôi con sau ly hôn;

4. Tư vấn các quy định về trông nom, chăm sóc, giáo dục, nuôi dưỡng con sau ly hôn;

5. Tư vấn về cấp dưỡng con khi ly hôn;

6. Tư vấn về việc thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con, cha mẹ;

LUẬT SƯ TRONG CÁC TRANH CHẤP HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Các dịch vụ luật sư tham gia giải quyết tranh chấp tại  Toà án:

1. Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến Tòa án có thẩm quyền. Kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan khi ban hành những quyết định không đúng thủ tục, trình tự…ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng;

2. Hướng dẫn khách hàng củng cố chứng chứng cứ có lợi nhất cho vụ kiện;

3. Soạn thảo đơn từ và các giấy tờ liên quan khác cho đương sự;

4. Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ tại tòa án các cấp;

Đăng ký kết hôn với người nước ngoài:

Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài áp dụng đối với những trường hợp sau:

1. Công dân Việt Nam với người mang quốc tịch nước ngoài

2. Giữa người mang quốc tịch nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam với nhau.

3. Giữa công dân Việt Nam với nhau mà một bên hoặc cả hai bên định cư ở nước ngoài.

Các dịch vụ:

TƯ VẤN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ KẾT HÔN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

1. Tư vấn về các điều kiện để tiến hành việc kết hôn có yếu tố nước ngoài;

2. Tư vấn các trình tự̣, thủ tục để thực hiện việc kết hôn có yếu tố nước ngoài;

3. Tư vấn các giấy tờ, hồ sơ để thực hiện việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài;

4. Tư vấn ghi chú kết hôn;

5. Tư vấn hợp pháp hóa lãnh sự;

6. Tư vấn bảo lãnh hôn thê, hôn phu;

7. Tư vấn bảo lãnh vợ, con riêng;

8. Tư vấn giữ quốc tịch Việt Nam;

9. Tư vấn chuyển tiền khi đi định cư.

DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐĂNG KÝ KẾT HÔN VỚI NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

1. Đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người mang quốc tịch nước ngoài;

2. Đăng ký kết hôn giữa người mang quốc tịch nước ngoài với nhau đang cư trú tại Việt Nam;

3. Đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau mà một bên hoặc cả hai bên định cư ở nước ngoài.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và thực hiện các dịch vụ về Luật Doanh nghiệp nhanh chóng, uy tín và hiệu quả.