028.3831.3123

NGUYEN THANH THANH – ADMINISTRATION LAW

NGUYEN THANH THANH

ADMINISTRATION LAW

Lĩnh vực: Tranh tụng | Hình sự | Đất đai | Lao động | Kinh doanh | Thương mại

Đào tạo & Hoạt động chuyên môn:

  • Cử nhân Luật Thương mại – Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh
  • Thạc sỹ Luật Kinh doanh Quốc tế – Đại học Panthéon-Assas, Paris II, CH Pháp
  • Nghiệp vụ Hành nghề Luật sư – Học viện Tư pháp
  • Thành viên – Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
  • Giảng viên Luật – Khoa Luật ĐH Bình Dương
  • Trọng tài viên – Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Thái Bình Dương – PIAC

Email: thanhnt@tplaw.vn

Luật sư – Thạc sỹ Nguyễn Thanh Thanh là một Luật sư có đóng góp lớn cho thành công của TP Law Firm. Trước khi sáng lập TP Law Firm, Luật sư Thanh đã từng là Phó Giám đốc Điều hành, Giám đốc Nhân sự, Giám đốc Kinh doanh tại công ty 100% vốn Nhật Bản. Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghiên cứu và tham gia tranh tụng, bào chữa, bảo vệ thành công trong các vụ án hình sự với các tội danh có khung hình phạt cao nhất đến chung thân hoặc tử hình; các vụ án tranh chấp về Đất đai; bảo vệ cho Người lao động, Người sử dụng lao động trong các vụ án liên quan đến tranh chấp lao động, đàm phán trong các vụ việc, vụ án tranh chấp về kinh doanh – thương mại Luật sư Thanh đã giúp bảo vệ quyền lợi của khách hàng một cách xuất sắc.

Năm 2013, Luật sư Thanh đã cùng các đồng nghiệp thành lập TP Law Firm và giữ chức vụ Giám đốc – Luật sư điều hành đến nay. Bên cạnh hoạt động hành nghề tại TP Law Firm, Luật sư Thanh hiện đang là Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Thái Bình Dương – PIAC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *