028.3831.3123

QUY ĐỊNH MỚI VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HÀNG HÓA, DỊCH VỤ TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Trong bối cảnh hiện nay, hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trên mạng xã hội đã, đang và sẽ làm thay đổi ngày càng sâu rộng trên mọi lĩnh vực kinh tế xã hội và đời sống. Các thói quen tiêu dùng, thuế, chuyển đổi lao động, việc làm, báo chí, truyền thông,…. cũng được thay đổi để phù hợp với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ. Từ đó, đòi hỏi các quy định pháp luật liên quan cũng phải có sự thay đổi kịp thời để điều chỉnh nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia trong các quan hệ pháp luật này.

Ngày 25/09/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử. Căn cứ quy định tại khoản 15 Điều 1 Nghị định 85/2021/NĐ-CP, các hình thức hoạt động của sàn giao dịch thương mại điện tử sau khi được sửa đổi, bổ sung gồm:

  1. Website cho phép người tham gia được mở các gian hàng để trưng bày, giới thiệu hàng hóa hoặc dịch vụ;
  2. Website cho phép người tham gia được mở tài khoản để thực hiện quá trình giao kết hợp đồng với khách hàng;
  3. Website có chuyên mục mua bán, trên đó cho phép người tham gia đăng tin mua bán hàng hóa và dịch vụ;
  4. Mạng xã hội có một trong các hình thức hoạt động quy định tại các mục 1, 2, 3 nêu trên và người tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp trả phí cho việc thực hiện các hoạt động đó.

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2022 – thời điểm có hiệu lực của Nghị định 85/2021/NĐ-CP, cá nhân, tổ chức tham gia các mạng xã hội như: Facebook, Zalo, Instagram,… trong trường hợp mở các gian hàng để trưng bày, giới thiệu, mua bán hàng hóa, dịch vụ, thực hiện quá trình giao kết hợp đồng trên các mạng xã hội trực tiếp hoặc gián tiếp đều sẽ phải thực hiện đăng ký, trả phí cho việc thực hiện các hoạt động đó, đồng thời tuân thủ các quy định về trách nhiệm của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử. Cụ thể:

Điều 37 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử có quy định về trách nhiệm của người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử như sau:

– Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin quy định tại Điều 29 Nghị định này cho thương nhân, tổ chức cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử khi đăng ký sử dụng dịch vụ;

– Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ theo quy định từ Điều 30 đến Điều 34 Nghị định này khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

– Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

– Thực hiện các quy định tại Mục 2 Chương II Nghị định này khi ứng dụng chức năng đặt hàng trực tuyến trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

– Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử;

– Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên sàn giao dịch thương mại điện tử;

– Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

Do đó, người bán trên sàn giao dịch thương mại điện tử cũng phải thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật. Việc kê khai thuế, cách thức thu thuế, mức thuế, loại thuế…được áp dụng theo các quy định pháp luật hiện hành về thuế và quản lý thuế.

Trên đây là một số quy định mới của pháp luật liên quan đến vấn đề kinh doanh trên mạng xã hội. Mọi thắc mắc hoặc cần hỗ trợ pháp lý liên quan đến vấn đề trên vui lòng liên hệ TP LAW để được tư vấn theo thông tin sau: E-mail: thanhvacongsu.tplaw@gmail.com hoặc điện thoại: (028) 3831 3123 hoặc đến trực tiếp trụ sở Công ty theo địa chỉ: 203/6/1 Huỳnh Văn Nghệ, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM./.

CVPL – Hồng Linh