REAL ESTATE LAW CONSULTANT

Để cung cấp dịch vụ tư vấn luật hôn nhân gia đình tốt hơn cho Quý khách, TP Law được chia thành nhiều Tổ tư vấn theo từng lĩnh vực, chế định pháp luật (mang tính tương đối). Mỗi Tổ tư vấn có những luật sư, chuyên viên pháp lý có kiến thức chuyên sâu vào từng lĩnh vực mà mình phụ trách. Chính vì thế việc tư vấn pháp luật, thực hiện cung cấp dịch vụ pháp lý cũng như giải quyết vụ việc được đảm bảo và có hiệu quả tốt nhất.

Lĩnh vực tư vấn luật nhà đất (đất đai – nhà ở) là một trong những lĩnh vực chúng tôi tư vấn chuyên sâu. Lĩnh vực này do nhóm Luật sư chuyên về đất đai, nhà đất phụ trách. Với kinh nghiệm và hiểu biết của chúng tôi, TP Law cam kết sẽ tư vấn và đưa ra giải pháp hiệu quả nhất cho khách hàng. Đồng thời, chúng tôi sẽ thực hiện việc bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp cho quý khách hàng.

TƯ VẤN LUẬT NHÀ ĐẤT (ĐẤT ĐAI – NHÀ Ở)

1. Tư vấn luật các vấn đề về nhà đất, liên quan đến tính hợp pháp của hồ sơ quyền sử dụng đất đai, quyền sở hữu nhà ở;

2. Tư vấn luật về các vấn đề liên quan đến soạn thảo, đàm phán hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, thuê…

3. Tư vấn luật về thủ tục hành chính về cấp giấy GCNQSD đất và sở hữu công trình, nhà ở…

4. Tư vấn luật các ván đề liên quan đến thừa kế nhà, đất;

5. Tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp, tổ chức về xin cấp đất, thuê đất;

6. Tư vấn pháp luật về đòi quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà;

7. Tư vấn pháp luật về nhà, đất có yếu tố nước ngoài

8. Tư vấn pháp luật về khiếu kiện bồi thường và nghĩa vụ tài chính liên quan đế nhà đất.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NHÀ ĐẤT (ĐẤT ĐAI – NHÀ Ở)

1. Giải quyết Tranh chấp đất đai về xác định ai là người sở hữu, sử dụng hợp pháp nhà đất (đất đai – nhà ở);

2. Giải quyết Tranh chấp đất đai về xác định quyền và nghĩa vụ các bên trong Hợp đồng chuyển nhựợng, chuyển đổi, tặng cho, thế chấp đất đai – nhà ở;

3. Giải quyết tranh chấp thừa kế, tranh chấp tài sản chung;

4. Giải quyết tranh chấp đòi đất đai, nhà ở;

5. Giải quyết Tranh chấp đất đai về mốc giới, ranh đất đai – nhà ở;

6. Giải quyết Tranh chấp đất đai về chia tài sản chung, tài sản vợ chồng là đất đai – nhà ở;

7. Giải quyết Tranh chấp về bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, có tài sản trên đất;

8. Giải quyết Tranh chấp đất đai về việc hợp tác kinh doanh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất….

Các dịch vụ luật sư tranh tụng – giải quyết tranh chấp liên quan đến nhà đất tại các cấp Toà án, bao gồm:

1. Tư vấn luật nhà đất về cách thức giải quyết tranh chấp, đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của các bên tranh chấp. Đưa ra những phương án cụ thể có lợi nhất trong quá trình đàm phán, hòa giải (nếu có);

2. Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến Tòa án có thẩm quyền. Kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan khi ban hành những quyết định không đúng thủ tục, trình tự…Ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

3. Tiến hành điều tra thu thập chứng cứ – tài liệu, kiểm tra đánh giá chứng cứ – tài liệu để trình trước Tòa;

4. Soạn thảo đơn từ và các giấy tờ liên quan khác cho đương sự;

5. Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ tại tòa án các cấp trong các vụ án liên quan đến nhà đất:

6. Tham gia tố tụng với tư cách là đại diện ủy quyền- nhân danh khách hàng thực hiện tất cả các phương án và cách thức theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng một cách tốt nhất tại các cấp tòa xét xử.

THỦ TỤC PHÁP LÝ NHÀ ĐẤT

– Thủ tục đăng ký, xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

– Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;

– Thủ tục chuyển nhượng Quyền sử dụng đất;

– Thủ tục mua bán nhà;

– Thủ tục đăng bộ, sang tên nhà đất;

– Thủ tục tách thửa, hợp khối nhà, đất;

– Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất;

– Thủ tục thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất;

– Thủ tục về soạn thảo, đàm phán hợp đồng mua bán, cho thuê, cho thuê lại…

– Thủ tục chuyển nhượng dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

HỢP ĐỒNG NHÀ ĐẤT

TƯ VẤN VỀ HỢP ĐỒNG NHÀ ĐẤT

1. Tư vấn về các quy định của pháp luật cụ thể về hợp đồng nhà đất để Quý khách tránh mọi rủi ro pháp lý về sau;

2. Tư vấn các vấn đề pháp lý về Hợp đồng nhà đất; tư vấn các cơ sở Pháp lý, thẩm định toàn bộ Hồ sơ pháp lý, cung cấp ý kiến pháp lý chi tiết liên quan đến các thỏa thuận Hợp đồng nhà đất;

3. Tư vấn pháp lý về hình thức và xây dựng cấu trúc Hợp đồng nhà đất, luật điều chỉnh, bảo đảm thực hiện Hợp đồng nhà đất, lựa chọn cơ quan/cơ chế giải quyết tranh chấp, các quy định về giải quyết tranh chấp, xung đột pháp luật, cơ cấu điều khoản, cơ cấu quyền và nghĩa vụ, giải pháp pháp lý tối ưu cho khách hàng về xử lý rủi ro, tranh chấp và nghĩa vụ thuế;

4. Thẩm định về pháp lý đối tác ký Hợp đồng nhà đất, tài sản và đối tượng Hợp đồng nhà đất, kiểm tra và tư vấn pháp lý các văn kiện Pháp lý liên quan đến Hợp đồng nhà đất;

5. Tư vấn các trường hợp hủy bỏ, chấm dứt đề nghị giao kết Hợp đồng nhà đất; sửa đổi đề nghị, chấp nhận đề nghị giao kết Hợp đồng nhà đất, thời hạn trả lời chấp nhận giao kết Hợp đồng nhà đất;

6. Đại diện tham gia đàm phán, ký kết Hợp đồng nhà đất;

7. Tư vấn các quy định của pháp luật về điều kiện sửa đổi, chấm dứt hợp đồng nhà đất;

8. Tư vấn về các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình sửa đổi, chấm dứt hợp đồng nhà đất;

9. Tư vấn giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc sửa đổi, chấm dứt hợp đồng nhà đất.

LUẬT SƯ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG NHÀ ĐẤT

Liên quan đến lĩnh vực giải quyết tranh chấp đất đai – nhà ở, chúng tôi có kinh nghiệm:

1. Giải quyết tranh chấp đất đai về xác định quyền và nghĩa vụ các bên trong Hợp đồng chuyển nhựợng, chuyển đổi, tặng cho đất đai – nhà ở;

2. Giải quyết tranh chấp hợp đồng cho thuê, cho mượn nhà đất trước kia;

3. Giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo lãnh bằng đất đai – nhà ở;

4. Giải quyết tranh chấp hợp đồng thế chấp đất đai để vay tiền;

5. Giải quyết tranh chấp đất đai về việc hợp tác, hùn mua, góp vốn bằng nhà đất….

Các dịch vụ luật sư tranh tụng – giải quyết tranh chấp liên quan đến nhà đất tại các cấp Toà án, bao gồm:

1. Tư vấn trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng nhà đất về cách thức giải quyết tranh chấp, đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của các bên tranh chấp. Đưa ra những phương án cụ thể có lợi nhất trong quá trình đàm phán, hòa giải(nếu có);

2. Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến Tòa án có thẩm quyền. Kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan khi ban hành những quyết định không đúng thủ tục, trình tự…Ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

3. Tiến hành điều tra thu thập chứng cứ – tài liệu, kiểm tra đánh giá chứng cứ – tài liệu để trình trước Tòa;

4. Soạn thảo đơn từ và các giấy tờ liên quan khác cho đương sự;

5. Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ tại tòa án các cấp trong các vụ án liên quan đến nhà đất;

6. Tham gia tố tụng với tư cách là đại diện ủy quyền- nhân danh khách hàng thực hiện tất cả các phương án và cách thức theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng một cách tốt nhất tại các cấp tòa xét xử.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Luật sư giải quyết tranh chấp nhà (Đất đai – Nhà ở)

Liên quan đến lĩnh vực giải quyết tranh chấp đất đai – nhà ở, chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến:

1. Giải quyết Tranh chấp đất đai về xác định ai là người sở hữu, sử dụng hợp pháp đất đai, nhà ở;

2. Giải quyết Tranh chấp đất đai về xác định quyền và nghĩa vụ các bên trong Hợp đồng chuyển nhựợng, chuyển đổi, tặng cho, thế chấp đất đai, nhà ở;

3. Giải quyết tranh chấp thừa kế, tranh chấp tài sản chung là đất đai, nhà ở;

4. Giải quyết tranh chấp đòi đất đai, nhà ở;

5. Giải quyết tranh chấp đất đai về mốc giới, ranh đất đai, nhà ở;

6. Giải quyết tranh chấp đất đai về chia tài sản chung, tài sản vợ chồng là đất đai, nhà ở;

7. Giải quyết Tranh chấp về bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, có tài sản trên đất;

8. Giải quyết Tranh chấp đất đai về việc hợp tác kinh doanh, góp vốn bằng đất đai, nhà ở.

Các dịch vụ luật sư tranh tụng – giải quyết tranh chấp liên quan đến đất đai – nhà ở tại các cấp Toà án:

1. Tư vấn luật đất đai, luật nhà ở về cách thức giải quyết tranh chấp, đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của các bên tranh chấp. Đưa ra những phương án cụ thể có lợi nhất trong quá trình đàm phán, hòa giải(nếu có);

2. Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến Tòa án có thẩm quyền. Kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan khi ban hành những quyết định không đúng thủ tục, trình tự…Ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

3. Tiến hành điều tra thu thập chứng cứ – tài liệu, kiểm tra đánh giá chứng cứ – tài liệu để trình trước Tòa;

4. Soạn thảo đơn từ và các giấy tờ liên quan khác cho đương sự;

5. Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ tại tòa án các cấp trong các vụ án liên quan đến nhà đất:

6. Tham gia tố tụng với tư cách là đại diện ủy quyền- nhân danh khách hàng thực hiện tất cả các phương án và cách thức theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng một cách tốt nhất tại các cấp tòa xét xử.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và thực hiện các dịch vụ về Luật Doanh nghiệp nhanh chóng, uy tín và hiệu quả.