028.3831.3123

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ SÁNG CHẾ NHƯ THẾ NÀO?

Hỏi: Xin chào Luật sư của TP LAW! Hiện tôi đang muốn đăng ký bảo hộ sáng chế nhưng không rõ quy định của pháp luật. Xin nhờ Luật sư tư vấn cho tôi về thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế. Xin cám ơn Luật sư.
Đáp: Xin chào Anh/Chị, TP LAW cám ơn Anh/Chị đã tin tưởng gửi câu hỏi cho TP LAW. Đối với thắc mắc của Anh/Chị, TP LAW xin trả lời như sau:

HỒ SƠ

– Tờ khai đăng ký sáng chế (02 bản);
– Bản mô tả sáng chế và yêu cầu bảo hộ sáng chế (02 bản, bao gồm cả hình vẽ, nếu có);
– Bản tóm tắt sáng chế (02 bản);
– Giấy ủy quyền nếu nộp đơn thông qua đại diện;
– Tài liệu chứng minh quyền đăng ký, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác;
– Tài liệu chứng minh quyền ưu tiên, nếu có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên;
– Chứng từ nộp phí, lệ phí;
– Đơn yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế.


TRÌNH TỰ

Bước 1: Nộp đơn đăng ký sáng chế trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ tại Hà Nội hoặc 2 Văn phòng đại diện của Cục tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
Bước 2: Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định hình thức đơn trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nộp đơn:
– Nếu đơn đăng ký sáng chế không đáp ứng yêu cầu về hình thức thì Cục Sở hữu trí tuệ thông báo đến Anh/Chị dự định từ chối chấp nhận đơn hợp lệ, trong đó có nêu rõ lý do và ấn định thời hạn để Anh/Chị sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối dự định từ chối. Nếu sau đó Anh/Chị không sửa chữa thiếu sót hoặc có sửa chữa thiếu sót nhưng không đạt yêu cầu hoặc không có ý kiến xác đáng phản đối dự định từ chối thì Cục sở hữu trí tuệ thông báo từ chối chấp nhận đơn hợp lệ.
– Nếu hình thức đơn đăng ký sáng chế hợp lệ thì Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ.
Bước 3: Công bố đơn đăng ký sáng chế. Đơn đăng ký sáng chế được chấp nhận hợp lệ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong tháng thứ 19 kể từ ngày nộp đơn hoặc từ ngày ưu tiên đối với đơn được hưởng quyền ưu tiên hoặc vào thời điểm sớm hơn theo yêu cầu của Anh/Chị.
Bước 4: Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế trong thời hạn 18 tháng kể từ ngày công bố đơn nếu yêu cầu thẩm định nội dung được nộp trước ngày công bố đơn hoặc kể từ ngày nhận được yêu cầu thẩm định nội dung nếu yêu cầu đó được nộp sau ngày công bố đơn.
Bước 5: Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành thủ tục cấp văn bằng bảo hộ trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Anh/Chị nộp đầy đủ và đúng hạn các khoản phí và lệ phí.


PHÍ, LỆ PHÍ

– Lệ phí nộp đơn: 150.000 đồng/đơn
– Phí thẩm định: 900.000 đồng
+Phí thẩm định hình thức bằng 20% mức thu
+Phí thẩm định nội dung bằng 80% mức thu
+Nếu bản mô tả sáng chế có trên 6 trang thì phải nộp thêm cho mỗi trang từ trang thứ 7 trở đi: 40.000 đồng

– Phí phân loại quốc tế về sáng chế: 100.000 đồng/phân nhóm.
-Phí thẩm định yêu cầu hưởng quyền ưu tiên: 600.000 đồng/đơn/yêu cầu
-Phí tra cứu phục vụ thẩm định sáng chế: 600.000 đồng
-Lệ phí cấp Văn bằng bảo hộ: 100.000 đồng/1 yêu cầu bảo hộ độc lập
+Từ yêu cầu bảo hộ độc lập thứ 2 trở đi 120.000 đồng

-Phí đăng bạ thông tin về sở hữu công nghiệp: 120.000 đồng
-Phí công bố thông tin về sở hữu công nghiệp: 120.000 đồng
+Nếu có trên 1 hình, từ hình thứ hai trở đi phải nộp thêm cho mỗi hình: 60.000 đồng

+Nếu bản mô tả sáng chế có trên 6 trang, từ trang thứ 7 trở đi phải nộp thêm cho mỗi trang: 10.000 đồng.


Cơ sở pháp lý:
– Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009;
– Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/06/2016;
– Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính, phí, lệ phí đăng ký sáng chế.


Trên đây là các quy định liên quan đến thủ tục và mức phí, lệ phí đăng ký sáng chế. Mọi thắc mắc và/hoặc cần hỗ trợ pháp lý liên quan đến vấn đề trên vui lòng liên lạc TP LAW để được tư vấn miễn phí theo thông tin sau: E-mail: thanh.tplaw@gmail.com hoặc Điện thoại: 0903 805 552 hoặc đến trực tiếp trụ sở Công ty theo địa chỉ: 203/6/1 Huỳnh Văn Nghệ, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM./.