Ngày 28/10/2015, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã ban hành Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐTP. Theo đó ban hành quy định về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng Án lệ Việt Nam. Nghị quyết 03 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/12/2015.

Nội dung Nghị quyết 03 đã quy định về Án lệ Việt Nam như sau:

Án lệ là phán quyết trong bản án, QĐ có hiệu lực PL của TA về vụ việc cụ thể. Án  lệ được HĐTP TANDTC lựa chọn và được Chánh án TANDTC công bố.

Hình ảnh minh họa
Hình ảnh minh họa

Theo đó Án lệ Việt Nam được áp dụng như sau:

– Sau 45 ngày kể từ ngày được công bố, án lệ có thể được áp dụng để xét xử. Án lệ có thể được quy định trong quyết định công bố của Chánh án TANDTC.

– Thẩm phán, Hội thẩm áp dụng án lệ phải viện dẫn số bản án, quyết định của Toà án chứa đựng án lệ; phân tích, làm rõ tính chất, tình tiết tương tự giữa vụ việc trong án lệ và vụ việc đang được giải quyết.

–  Trường hợp Luật; Pháp lệnh; Nghị định; Nghị quyết của Quốc hội, của Uỷ ban thường vụ Quốc hội thay đổi dẫn đến án lệ không còn phù hợp thì án lệ đương nhiên bị hủy bỏ và không được áp dụng.

– HĐTP TANDTC có trách nhiệm xem xét huỷ bỏ án lệ, trường hợp án lệ không còn phù hợp.

Việc áp dụng án lệ Việt Nam trong xét xử được TAND tối cao kỳ vọng. Đây là bước đột phá để đảm bảo sự minh bạch của hoạt động tư pháp.

Xem nội dung án lệ:

Án Lệ vụ án Giết người số 01/2016/AL

Án Lệ vụ án Tranh chấp tài sản số 02/2016/AL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *