028.3831.3123

Hotline: 0903 805 552 |thanhnt@tplaw.vn
15 06, 2019

CHẾT KHÔNG ĐỂ LẠI DI CHÚC, TÀI SẢN ĐƯỢC CHIA NHƯ THẾ NÀO?

2019-06-27T10:39:59+07:00

            Di chúc là sự thể hiện ý chí của người lập di chúc (bằng văn bản hoặc bằng miệng) về việc định đoạt tài sản của mình sau khi chết. Trường hợp di chúc được lập hợp pháp thì sau khi người lập di chúc chết, những người thừa kết của người chết có thể căn cứ vào di chúc để phân chia tài sản theo

CHẾT KHÔNG ĐỂ LẠI DI CHÚC, TÀI SẢN ĐƯỢC CHIA NHƯ THẾ NÀO? 2019-06-27T10:39:59+07:00
2 08, 2018

NGƯỜI CHẾT KHÔNG ĐỂ LẠI DI CHÚC, CHIA THỪA KẾ NHƯ THẾ NÀO?

2018-08-09T08:05:11+07:00

Thực tế, không phải ai cũng biết hoặc kịp lập di chúc để định đoạt tài sản của mình trước khi chết. Vậy nếu một người chết mà không có di chúc, thì pháp luật quy định như thế nào về việc phân chia di sản thừa kế? Hôm nay, hãy cùng TP LAW tìm hiểu các quy định liên quan đến vấn

NGƯỜI CHẾT KHÔNG ĐỂ LẠI DI CHÚC, CHIA THỪA KẾ NHƯ THẾ NÀO? 2018-08-09T08:05:11+07:00
26 06, 2018

HIỂU THÊM VỀ DI CHÚC MIỆNG THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

2018-06-26T07:44:43+07:00

Theo quy định tại Điều 627 Bộ luật Dân sự năm 2015, di chúc có thể được lập dưới hình thức bằng miệng, tức là người để lại di chúc truyền đạt ý chí định đoạt tài sản của mình thông qua lời nói. Trường hợp này thường được sử dụng khi tính mạng của người lập di chúc đang bị đe dọa,

HIỂU THÊM VỀ DI CHÚC MIỆNG THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 2018-06-26T07:44:43+07:00