028.3831.3123

Hotline: 0903 805 552 |thanhnt@tplaw.vn
///Khiếu nại & Khởi kiện
27 05, 2016

Sử dụng trái phép lòng đường

2016-12-11T23:00:11+07:00

Chào Luật sư. Tôi thấy có một số đường nhỏ hay hẻm, lâu lâu có người chặn lại lối đi và để bảng “Nhà có việc, vui lòng đi lối khác”. Tôi muốn biết là người ta làm như vậy có vi phạm pháp luật không?

Sử dụng trái phép lòng đường 2016-12-11T23:00:11+07:00
18 01, 2016

Khởi kiện người vay tiền bỏ trốn

2016-12-12T07:29:28+07:00

Thưa Luật sư, tôi có một người bạn, người này vay tôi số tiền là tám trăm triệu đồng. Hiện nay người này đã bỏ trốn cùng với số nợ trên, tôi không thể liên lạc và tìm ra người này. Tôi chỉ biết tên và nơi đăng ký thường trú. Nay tôi muốn làm đơn khởi kiện nhưng tôi không biết thực hiện như

Khởi kiện người vay tiền bỏ trốn 2016-12-12T07:29:28+07:00