028.3831.3123

Hotline: 0903 805 552 |thanhnt@tplaw.vn
///Hôn nhân có yếu tố nước ngoài
21 10, 2015

Để lại di sản cho con đang ở nước ngoài

2016-12-08T09:47:56+07:00

“Xin chào Luật sư, tôi có câu hỏi muốn hỏi luật sư như sau:

Năm nay tôi đã 78 tuổi, tôi sống ở Việt Nam có một đứa con gái đang sống ở Mỹ. Tôi muốn lập di chúc để lại căn nhà (tài sản riêng của tôi) cho con gái tôi. Như vậy, tôi có thể lập di chúc được không, nếu lập thì phải

Để lại di sản cho con đang ở nước ngoài 2016-12-08T09:47:56+07:00
8 10, 2015

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

2016-12-08T09:44:38+07:00

 

“Tôi tên là Nguyễn Thị Mai đã kết hôn với chồng là người Hàn Quốc (có giấy đăng ký kết hôn). Sau khi chung sống được 2 năm ở thành phố Hồ Chí Minh thì chồng tôi bỏ về nước không rõ bây giờ đang sống ở đâu và cũng không liên lạc được. Hiện tại, tôi muốn làm giấy khai sinh cho con. Vậy,

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 2016-12-08T09:44:38+07:00