028.3831.3123

Hotline: 0903 805 552 |thanhnt@tplaw.vn
//Bản tin luật kinh doanh
30 06, 2020

QUYỀN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN

2020-07-10T05:23:47+07:00

Trong công ty cổ phần, cổ đông được quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 110 Luật Doanh nghiệp năm 2014, cụ thể:
Điều 110. Công ty cổ phần
1. Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình

QUYỀN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CỦA CỔ ĐÔNG PHỔ THÔNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN 2020-07-10T05:23:47+07:00
13 09, 2019

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ SÁNG CHẾ NHƯ THẾ NÀO?

2019-09-23T10:40:03+07:00

Hỏi: Xin chào Luật sư của TP LAW! Hiện tôi đang muốn đăng ký bảo hộ sáng chế nhưng không rõ quy định của pháp luật. Xin nhờ Luật sư tư vấn cho tôi về thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế. Xin cám ơn Luật sư.
Đáp: Xin chào Anh/Chị, TP LAW cám

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ BẢO HỘ SÁNG CHẾ NHƯ THẾ NÀO? 2019-09-23T10:40:03+07:00