028.3831.3123

Hotline: 0903 805 552 |thanhnt@tplaw.vn
//Tranh tụng Hình sự
14 08, 2018

PHẢI CHĂNG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ “BỎ QUÊN” THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO VỆ TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ

2018-08-14T07:30:46+07:00

Bộ luật Tố tụng hình sự được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27/11/2015 và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018. Có thể nói, Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 (BLTTHS 2015) đã kế thừa và phát triển các quy định về pháp luật tố tụng hình sự giai đoạn trước và đã có

PHẢI CHĂNG BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ “BỎ QUÊN” THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO VỆ TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ 2018-08-14T07:30:46+07:00
6 07, 2018

CHO NGƯỜI KHÁC MƯỢN XE GÂY TAI NẠN CÓ THỂ BỊ XỬ LÝ HÌNH SỰ

2018-08-09T08:07:21+07:00

Hàng ngày, các bậc phụ huynh thường giao xe máy cho con mình để đi học, đi chơi trong khi biết rõ người được giao xe chưa có giấy phép lái xe; hoặc trường hợp cho bạn bè mượn xe dù biết rằng bạn mình đang trong tình trạng say xỉn. Đối với các tình huống này, chủ phương tiện giao thông đường bộ (xe

CHO NGƯỜI KHÁC MƯỢN XE GÂY TAI NẠN CÓ THỂ BỊ XỬ LÝ HÌNH SỰ 2018-08-09T08:07:21+07:00
11 06, 2016

Đơn kháng cáo

2016-12-11T22:13:16+07:00

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-

…………….., ngày ….. tháng ….. năm …….

 

ĐƠN KHÁNG CÁO

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN (1) …………………………………………..

Người kháng cáo(2)  :…………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ(3)                   :…………………………………………………………………………………………………..

(4)                            :…………………………………………………………………………………………………..

Kháng cáo(5)             :…………………………………………………………………………………………………..

Lý do kháng cáo(6)   :…………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau

Đơn kháng cáo 2016-12-11T22:13:16+07:00