028.3831.3123

Hotline: 0903 805 552 |thanhnt@tplaw.vn
//TUYỂN DỤNG
4 06, 2019

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

2019-06-04T04:19:35+07:00

Công ty Luật TNHH Thanh và Cộng sự tuyển dụng vị trí Chuyên viên pháp lý và Thực tập sinh, thông tin cụ thể như sau:

🅰️ Vị trí : Chuyên viên pháp lý
❗ Số lượng : 01 Nam
❗

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2019-06-04T04:19:35+07:00
30 11, 2018

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

2018-11-30T11:02:33+07:00

Công ty Luật TNHH Thanh & Cộng sự tuyển dụng:
1. Vị trí: Luật sư hoặc Tập sự luật sư
2. Địa điểm làm việc: Công ty luật Thanh & Cộng sự (quận Gò Vấp)
3. Số lượng: 01 nam
4. Yêu cầu: Có kinh nghiệm tranh tụng, tư vấn hoặc pháp chế doanh nghiệp ít nhất 02 năm
5.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2018-11-30T11:02:33+07:00
30 11, 2018

TUYỂN DỤNG

2019-06-27T10:41:59+07:00

Công ty Luật TNHH Thanh và Cộng sự tuyển dụng:
1. Vị trí: Luật sư hoặc Tập sự luật sư
2. Địa điểm làm việc: Công ty luật Thanh & Cộng sự (quận Gò Vấp)
3. Số lượng: 01 nam
4. Yêu cầu: Có kinh nghiệm tranh tụng, tư vấn hoặc pháp chế doanh nghiệp ít

TUYỂN DỤNG 2019-06-27T10:41:59+07:00
15 08, 2018

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

2018-10-22T03:31:39+07:00

Công ty Luật TNHH Thanh và Cộng sự (TPLAW FIRM) tuyển dụng:
1. Vị trí : Chuyên viên pháp lý
2. Địa điểm làm việc: Chi nhánh số 01 Công ty Luật Thanh và Cộng sự tại Tp. Biên Hòa, Đồng Nai
3. Số lượng : 02 Nam
4. Yêu cầu :
– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành luật (ưu tiên tốt nghiệp Đại học Luật TP.HCM và Đại

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG 2018-10-22T03:31:39+07:00