028.3831.3123

Công an kiểm tra cư trú lúc nửa đêm

Tôi thấy nhà hàng xóm bị Công an tới kiểm tra hành chính vào lúc 11 giờ khuya. Đi cùng Cảnh sát khu vực có Tổ trưởng Tổ dân phố, Dân phòng. Kiểm tra vào lúc khuya như vậy có đúng không? Người dân phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty luật Thanh & Cộng sự. Chúng tôi có ý kiến về vấn đề này như sau:

Theo Điều 26 Thông tư 35/2014/TT-BCA hướng dẫn Luật cư trú và Nghị định 31/2014/NĐCP về Kiểm tra cư trú:

“1. Hình thức kiểm tra cư trú được tiến hành định kỳ, đột xuất, hoặc do yêu cầu phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự.

2. Đối tượng kiểm tra cư trú là công dân, hộ gia đình, cơ sở cho thuê lưu trú, cơ quan đăng ký, quản lý cư trú các cấp; cơ quan, tổ chức có liên quan đến quản lý cư trú.

3. Nội dung kiểm tra cư trú bao gồm kiểm tra việc triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung đăng ký, quản lý cư trú; quyền và trách nhiệm của công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức; các nội dung khác theo pháp luật cư trú.

4. Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Công an xã được giao quản lý cư trú tại địa bàn có quyền kiểm tra trực tiếp hoặc phối hợp kiểm tra việc chấp hành pháp luật về cư trú đối với công dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức thuộc địa bàn quản lý. Khi kiểm tra được quyền huy động lực lượng quần chúng làm công tác bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức cùng tham gia.

5. Việc kiểm tra cư trú của Công an cấp trên tại địa bàn dân cư phải có cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, Công an xã được giao quản lý cư trú tại địa bàn chứng kiến.”

Theo đó, việc Cảnh sát khu vực đi cùng Tổ trưởng Tổ dân phố và Dân phòng để kiểm tra hành chính là đúng quy định về chủ thể tiến hành kiểm tra.

Tuy nhiên, quy định cho phép kiểm tra đột xuất nhưng không có nghĩa là ngoài giờ hành chính, vào lúc nửa đêm trừ khi Công an phường phối hợp truy quét tội phạm. Bởi theo cách hiểu thông thường, “kiểm tra định kỳ” là trong giờ hành chính, có báo trước về thời gian kiểm tra, còn “kiểm tra đột xuất” là không báo trước về thời gian kiểm tra nhưng vẫn phải trong giờ hành chính. Đồng thời, cơ quan nhà nước chỉ được làm những gì pháp luật cho phép, do đó “kiểm tra đột xuất” nghĩa là phải có chỉ đạo của cấp trên, có chuyên đề hoặc xác định rõ ràng có hành vi vi phạm thì mới được kiểm tra. Vì vậy, ở trường hợp này người dân nên yêu cầu Công an viên cung cấp giấy tờ nêu rõ lý do của việc kiểm tra đột xuất. Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam quy định rõ: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở”.

Đồng thời, khi Công an cung cấp các giấy tờ chứng minh cho việc kiểm tra đột xuất về cư trú thì Công an chỉ được quyền kiểm tra việc đăng ký, quản lý cư trú và các vấn đề khác liên quan đến cư trú. Còn trường hợp Công an khám xét nhà thì phải tuân theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

Người dân nên lưu ý vấn đề này để bảo vệ quyền lợi của mình.

Nếu còn thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại 08.6286.3477 để được tư vấn trực tiếp.

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ

NGUYỄN THỊ THU THẢO