ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

Đại diện khách hàng trong giao dịch pháp lý là một trong những nghiệp vụ được chúng tôi cung cấp thường xuyên và nhiều nhất trong hoạt động của TP Law Firm. Luật sư và chuyên viên của chúng tôi trong vai trò đại diện khách hàng luôn nỗ lực để hoàn thành giao dịch trong thời hạn với chi phí hợp lý nhất.

TP Law Firm cung cấp dịch vụ đại diện trong nhiều lĩnh vực giao dịch như thực hiện thủ tục hành chính, uỷ quyền làm việc với đối tác – cơ quan nhà nước, uỷ quyền đại diện tại các phiên toà hay trong các phiên họp hoà giải, giải quyết tranh chấp.

Khách hàng của chúng tôi cũng vì thế rất đa dạng. Chúng tôi đã đại diện cho các doanh nghiệp, các nhân, tổ chức trong và ngoài nước và thực hiện tốt vai trò của mình.

Hãy liên hệ TP Law Firm để Quý vị có thể uỷ quyền cho các luật sư và chuyên viên của chúng tôi thực hiện các giao dịch pháp lý một cách chuyên nghiệp và suôn sẻ.