028.3831.3123

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG QUY ĐỊNH HẠN CHẾ QUYỀN MANG THAI, SINH CON CỦA LAO ĐỘNG NỮ

 

 Tôi có ký Hợp đồng lao động với Công ty TNHH A. Trong hợp đồng có quy định: “cấm người lao động mang thai và sinh con trong thời hạn hai năm kể từ ngày ký Hợp đồng lao động”. Cho tôi hỏi Công ty quy định như vậy có đúng pháp luật không?

Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty luật TNHH Thanh & Cộng sự. Chúng tôi giải đáp vấn đề của bạn như sau:

Tại Điều 17 Bộ luật lao động 2012 về nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động quy định:

“1. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực.

2. Tự do giao kết hợp đồng lao động nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.”

Tại khoản 3 Điều 50 Bộ luật lao động 2012 về Hợp đồng lao động vô hiệu quy định:

3. Trong trường hợp một phần hoặc toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động quy định quyền lợi của người lao động thấp hơn quy định trong pháp luật về lao động, nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể đang áp dụng hoặc nội dung của hợp đồng lao động hạn chế các quyền khác của người lao động thì một phần hoặc toàn bộ nội dung đó bị vô hiệu.”

Việc Công ty TNHH A quy định cấm người lao động mang thai và sinh con trong thời hạn hai năm kể từ ngày ký Hợp đồng lao động là trái với quy định pháp luật, hạn chế quyền mang thai, sinh con của người lao động. Do đó, Hợp đồng lao động này sẽ bị vô hiệu một phần hoặc toàn bộ.

Ngoài ra, quyền của phụ nữ mang thai được pháp luật bảo vệ thông qua quy định tại Điều 155 đến Điều 159 Bộ luật Lao động 2012.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Công ty luật Thanh & Cộng sự.

Bạn có thể liên hệ trực tiếp đối với Công ty chúng tôi theo số điện thoại 0903 805 552 để được tư vấn trực tiếp.

Trân trọng cám ơn./.

Chuyên viên pháp lý: NGUYỄN LÊ THANH LIÊM