LUẬT SƯ TRANH TỤNG

Các luật sư của chúng tôi ngày càng phát triển mạnh mẽ lĩnh vực tranh tụng như một thế mạnh đặc biệt của TP LAW. Chúng tôi đã có bề dày kinh nghiệm hành nghề tranh tụng và vì vậy chúng tôi hiểu rõ về cách các vụ việc được giải quyết bởi các cơ quan tố tụng hoặc tổ chức tài phán khác.

Hoạt động tranh tụng tại Việt Nam không hề đơn giản ngay cả trong trường hợp các bên có đầy đủ luận cứ và các quy định pháp luật đã rõ ràng. Vì vậy người luật sư khi tham gia trợ giúp cho khách hàng tranh tụng tại toà hoặc trọng tài phải là người hiểu rõ vụ việc mình tham gia cũng như các quy định pháp luật liên quan, quy luật vận hành của cơ quan tố tụng – tài phán, các thẩm phán – trọng tài tham gia giải quyết và cả những tình tiết dù là nhỏ nhất trong mỗi vụ việc. Đó cũng chính là những yêu cầu phải có của đội ngũ luật sư tranh tụng TP LAW.

Chúng tôi trợ giúp khách hàng trong tất cả các giai đoạn của vụ án, vụ việc, tại toà các cấp và cả giai đoạn tiền tố tụng. Hoạt động tranh tụng của chúng tôi cũng được thực hiện tại tất cả các địa phương và trong tất cả các lĩnh vực như: Hình sự, Dân sự, Hành chính, Kinh doanh Thương mại.

Việc lựa chọn đúng luật sư cho vụ việc của Quý vị đóng vai trò quan trọng và có thể quyết định đến khả năng thành công của vụ việc pháp lý. Hãy liên hệ và làm việc với luật sư của chúng tôi để bạn được tư vấn đầy đủ về vụ việc pháp lý cũng như giải pháp và chiến lược tranh tụng trước khi vụ việc được thụ lý bởi toà án hoặc các cơ quan tố tụng.