LUẬT SƯ TƯ VẤN

Đội ngũ luật sư tư vấn của TP Law Firm có kiến thức và kinh nghiệm sâu sắc trong các lĩnh vực pháp luật: Doanh nghiệp, Lao động, Hợp đồng, Bảo hiểm, Đất đai, Hình sự, Sở hữu trí tuệ, Hành Chính, Hôn nhân và Gia đình cũng như quy trình vận hành của hệ thống pháp luật Việt Nam. Chúng tôi giúp khách hàng của mình nắm rõ các quy định, quyền và lợi ích, những rủi ro có thể gặp phải và đảm bảo sự tuân thủ pháp luật một cách khôn ngoan trong các giao dịch pháp lý.

Dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên nghiệp của chúng tôi được cung cấp thông qua hai gói dịch vụ:

Tư vấn pháp lý thường xuyên

Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên được chúng tôi cung cấp cho các khách hàng bao gồm dịch vụ: Luật sư Doanh nghiệp, Luật sư Gia đình hoặc Luật sư riêng cho cá nhân.

Tư vấn pháp lý theo vụ việc

Chúng tôi cung cấp các tư vấn pháp lý cho các tình huống pháp lý riêng biệt hoặc các giao dịch cụ thể của khách hàng.

Các luật sư của chúng tôi luôn linh hoạt trong quá trình phục vụ khách hàng vì vậy chúng tôi có thể cung cấp các tư vấn pháp lý của mình thông qua nhiều hình thức phù hợp như tư vấn trực tiếp, qua văn bản in, email, điện thoại hoặc hội nghị trực tuyến…

Hãy liên hệ với chúng tôi để nhận những giải pháp pháp lý khôn ngoan và hiệu quả cho hoạt động của Quý vị.