Lĩnh vực: Doanh nghiệp | Thương mại |  Hình sự | Lao động | Sở hữu trí tuệ

PHUC_TPLAW

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ | TẬP SỰ LUẬT SƯ

Đào tạo & Hoạt động chuyên môn:

  • Cử nhân Quản trị kinh doanh – Khoa Quản trị Kinh doanh ĐH Kinh tế TP.Hồ Chí Minh
  • Cử nhân Luật Kinh tế – Khoa Luật Kinh tế ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh
  • Học viện Tư Pháp – Nghiệp vụ hành nghề Luật sư

Email: phuc.luu@tplaw.vn

Với quyết tâm trở thành một Luật sư chuyên nghiệp, từ khi còn là sinh viên khoa Quản trị kinh doanh, khoa Luật Kinh tế của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh , Lưu Phúc luôn chủ động cập nhật những kiến thức mới trên nhiều lĩnh vực, năng động tham gia  các công tác xã hội để trau dồi các kỹ năng mềm, hoàn thiện khả năng ngoại ngữ, tin học.

Sau khi tốt nghiệp, Lưu Phúc tiếp tục học tập và  đã hoàn thành khóa đào tạo Nghiệp vụ luật sư tại Học viện Tư pháp và đang là một Tập sự Hành nghề Luật sư tự tin với tinh thần luôn bảo vệ tốt nhất lợi ích của khách hàng tại TP Law Firm.