028.3831.3123

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI ĐIỀU CHUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM CÔNG VIỆC KHÁC SO VỚI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Về nguyên tắc, người sử dụng lao động (NSDLĐ) và người lao động (NLĐ) phải tuân thủ theo nội dung hợp đồng lao động đã được các bên ký kết. Tuy nhiên, trong một số trường hợp NSDLĐ được phép điều chuyển NLĐ làm công việc khác so với hợp đồng lao động. Khi điều chuyển NLĐ, NSDLĐ cần lưu ý một số vấn đề sau:

         Thứ nhất, NSDLĐ được điều chuyển NLĐ làm công việc khác so với hợp đồng lao động trong các trường hợp sau đây:

– Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh;

– Áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

– Sự cố điện, nước;

– Do nhu cầu sản xuất, kinh doanh (NSDLĐ phải quy định cụ thể trong nội quy lao động).

         (Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 31 Bộ luật Lao động 2012; Khoản 1,2 Điều 8 Nghị định 05/2015/NĐ-CP)

         Thứ hai, về thời hạn thông báo trước

         Khi tạm thời chuyển NLĐ làm công việc khác so với hợp đồng lao động, NSDLĐ phải báo cho NLĐ biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của NLĐ.

         (Căn cứ pháp lý Khoản 2 Điều 31 Bộ luật Lao động 2012)

         Thứ ba, về thời hạn điều chuyển

         – NSDLĐ được tạm thời điều chuyển NLĐ làm công việc khác đủ 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm.

         – Trường hợp NSDLĐ muốn điều chuyển NLĐ trong thời hạn nhiều hơn 60 ngày hoặc hết thời hạn điều chuyển mà NSDLĐ muốn NLĐ làm luôn tại vị trí mới, thì phải được sự đồng ý của NLĐ bằng văn bản.

         – Trường hợp hết thời hạn điều chuyển, NSDLĐ muốn NLĐ làm việc luôn tại ví trí mới mà NLĐ vẫn muốn tiếp tục làm công việc cũ thì hai bên tiếp tục thực hiện hợp đồng như đã giao kết ban đầu. NSDLĐ không có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với NLĐ trong trường hợp này. Tuy nhiên, NLĐ có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nếu NSDLĐ không bố trí công việc, địa điểm làm việc hoặc điều kiện làm việc như đúng thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

         (Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 37, khoản 1 Điều 31 Bộ luật Lao động 2012; Khoản 3 Điều 8 Nghị định 05/2015/NĐ-CP)

         Thứ tư, về tiền lương của NLĐ khi điều chuyển

         Mức lương trả cho NLĐ là mức lương theo công việc mới và tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

         Trong trường hợp tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc.

         Trường hợp hết thời hạn điều chuyển (60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm), NLĐ không đồng ý tiếp tục phải tạm thời làm công việc khác so với hợp đồng lao động mà phải ngừng việc thì NSDLĐ phải trả đủ tiền lương cho NLĐ.

         (Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 98, khoản 3 Điều 31 Bộ luật Lao động 2012; Khoản 4 Điều 8 Nghị định 05/2015/NĐ-CP)

         Trên đây là một số vấn đề cần lưu ý khi điều chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động. Mọi thắc mắc hoặc cần hỗ trợ pháp lý liên quan đến vấn đề trên vui lòng liên hệ TP LAW để được tư vấn theo thông tin sau: E-mail: info@tplaw.vn hoặc Điện thoại: 028 3831 3123 hoặc đến trực tiếp trụ sở Công ty theo địa chỉ: 203/6/1 Huỳnh Văn Nghệ, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM./.

                                                                                                                                                                                                                        Luật sư: TRẦN THỊ SƯƠNG