028.3831.3123

NHẬN CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU XE NHƯNG KHÔNG THỰC HIỆN THỦ TỤC SANG TÊN, CHỦ XE CÓ BỊ XỬ PHẠT?

Theo khoản 3 ĐiềuThông 15/2014/TT-BCA ngày04/04/2014 quy định về đăng xe của Bộ Công an, chủxe trách nhiệm làm thủ tục đăng sang tên xe, c thể:

Điều 6. Trách nhiệm của chủ xe

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm chứngtừ chuyển quyền sở hữu xe, tổ chức, nhân mua, đượcđiều chuyển, cho, tặng xe phải đến quan đăng xelàm thủ tục đăng sang tên, di chuyển xe.

Trường hợp chủ xe không thực hiện trách nhiệm củamình theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Thông 15/2014/TT-BCA thì thể bị xử phạt như thế nào?

Theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày30/12/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính tronglĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt của Chínhphủ, hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020 (sau đây gọi Nghị định 100/2019/NĐ-CP”), trường hợp chủ xekhông thực hiện thủ tục sang tên xe theo quy định củapháp luật thì mức xử phạt vi phạm hành chính thể lênđến 8.000.000 đồng, cụ thể:

Thứ nhất, theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, trường hợp chủ xe khônglàm thủ tục đăng sang tên xe đối với xe , xe gắnmáy các loại xe tương tự xe thì thể bị xử phạtvi phạm hành chính lên đến 1.200.000 đồng, cụ thể:

Điều 30. Xử phạt chủ phương tiện vi phạm quyđịnh liên quan đến giao thông đường bộ

4. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng đối với nhân, từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với tổchức chủ xe , xe gắn máy các loại xe tương tựxe thực hiện một trong các hành vi vi phạm sauđây:

a) Không làm thủ tục đăng sang tên xe (để chuyểntên chủ xe trong Giấy đăng xe sang tên của mình) theoquy định khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản xe , xegắn máy, các loại xe tương tự xe ;

Thứ hai, theo quy định tại điểm l khoản 7 Điều 30 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, trường hợp chủ xe khônglàm thủ tục đăng sang tên xe đối với đối với xe ô , máy kéo, xe máy chuyên dùng các loại xe tương tự xeô thì thể bị xử phạt vi phạm hành chính lên đến8.000.000 đồng, cụ thể:

Điều 30. Xử phạt chủ phương tiện vi phạm quyđịnh liên quan đến giao thông đường bộ

7. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đốivới nhân, từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đốivới tổ chức chủ xe ô , máy kéo, xe máy chuyên dùng các loại xe tương tự xe ô thực hiện một trong cáchành vi vi phạm sau đây:

l) Không làm thủ tục đăng sang tên xe (để chuyểntên chủ xe trong Giấy đăng xe sang tên của mình) theoquy định khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản xe ô , máykéo, xe máy chuyên dùng, các loại xe tương tự xe ô ;

…”

Vậy thẩm quyền xử phạt trong trường hợp này đượcquy định như thế nào?

Theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 74 Nghị định100/2019/NĐ-CP, cảnh sát giao thông thẩm quyền xửphạt vi phạm hành chính đối với hành vi không đăng thủ tục sang tên xe, cụ thể:

Điều 74. Phân định thẩm quyền xử phạt hànhchính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt

2. Cảnh sát giao thông trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao thẩm quyền xử phạt đối với cáchành vi vi phạm quy định tại các điểm, khoản, điều củaNghị định này như sau:

g) Điều 29, Điều 30, Điều 31, Điều 32, Điều 33, Điều34, Điều 35 (trừ điểm a, điểm c, điểm d, điểm đ khoản 2 Điều này), Điều 36;

…”

Tuy nhiên, không phải việc xử phạt theo các quy địnhtrên đều được thực hiện trong mọi trường hợp người điềukhiển xe không thực hiện thủ tục đăng sang tên xe. Theo quy định tại khoản 10 Điều 80 Nghị định100/2019/NĐ-CP:

Điều 80. Thủ tục xử phạt đối với chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vi phạm quy định liênquan đến giao thông đường bộ, đường sắt

10.Việc xác minh để phát hiện hành vi vi phạm quyđịnh tại điểm a khoản 4, điểm l khoản 7 Điều 30 Nghịđịnh này chỉ được thực hiện thông qua công tác điều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông; qua công tác đăng xe.

…”.

Do đó, người điều khiển xe không đăng sang tên xechỉ bị xử phạt trong trường hợp hành vi vi phạm đượcphát hiện trong quá trình xác minh thông qua công tácđiều tra, giải quyết vụ tai nạn giao thông qua công tácđăng xe.

Trên đây các quy định pháp luật liên quan việc xử hành viliên quan đến thủ tục sang tên xe. Mọi thắcmắc hoặc cần hỗ trợ pháp liên quan đến vấn đề trên vuilòng liên hệ TP LAW để được vấn miễn phí theo thôngtin sau: E-mail: thanhvacongsu.tplaw@gmail.com hoặcĐiện thoại: 028 3831 3123 hoặc đến trực tiếp trụ sở Côngty theo địa chỉ: 203/6/1 Huỳnh Văn Nghệ, P.12, Q.GòVấp, TP.HCM./.

Chuyên viên pháp lý: LÊ MINH CHÁNH