CHƯƠNG TRÌNH SINH VIÊN THỰC TẬP 2016

TP LAW đã lựa chọn và đón nhận 06 sinh viên thực tập từ Trường Đại Học Luật TP. Hồ Chí Minh. Trong kỳ thực tập này, các sinh viên sẽ được tiếp cận với hoạt động của một Công ty luật cũng như sẽ làm quen với các hoạt động hành nghề của các Luật sư và chuyên viên pháp lý tại TP LAW.

Chúng tôi luôn mong muốn tạo nhiều cơ hội để các sinh viên, những tài năng luật sư tương lai có cơ hội làm quen với những công việc mà họ sẽ phụ trách.

Dưới đây là danh sách những sinh viên thực tập của chúng tôi:

Anh ThuTRƯƠNG ĐOÀN NGỌC THƯ

Sinh viên năm 5

Khoa Quản trị – Luật

Trường Đại học Luật TP.HCM

.

.

.

.

.

DUYEN_TPLAWTRẦN THỊ MỸ DUYÊN

Sinh viên năm 4

Khoa Luật Hình Sự

Trường Đại học Luật TP.HCM

.

.

.

.

.

KIM_TPLAWHUỲNH ĐOÀN THIÊN KIM

Sinh viên năm 4

Lớp Chất Lượng Cao

Trường Đại học Luật TP.HCM

.

.

.

.

.

LÊ THUÝ HẰNG

Sinh viên năm 4

Lớp Chất Lượng Cao

Trường Đại học Luật TP.HCM

.

BE_TPLAWVŨ THỊ BÉ

Sinh viên năm 4

Khoa Luật Hành Chính

Trường Đại học Luật TP.HCM

.

.

.

.

.

KHANH_TPLAWTRẦN THANH KHÁNH

Sinh viên năm 4

Khoa Luật Dân Sự

Trường Đại học Luật TP.HCM

.

.

.

.

.