028.3831.3123

THỦ TỤC, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ QUYỀN TÁC GIẢ ĐỐI VỚI TÁC PHẨM MỸ THUẬT ỨNG DỤNG

Hiện nay, sự quan tâm về quyền sở hữu trí tuệ ngày càng phổ biến. Trong đó bao gồm quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. Việc này có ý nghĩa quan trọng trong việc chứng minh quyền và lợi ích hợp pháp của tác giả đối với tác phẩm do mình sáng tạo nên khi có tranh chấp phát sinh. Theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 14 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi, bổ sung các năm 2009 và năm 2019) (sau đây gọi là “Luật Sở hữu trí tuệ”) thì tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng là một trong các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Nghị định 22/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ thì tác phẩm mỹ thuật ứng dụng được định nghĩa là: tác phẩm được thể hiện bởi đường nét, màu sc, hình khối, bố cục với tính năng hữu ích, có thể gắn liền với một đồ vật hữu ích, được sản xuất thủ công hoặc công nghiệp như: Thiết kế đồ họa (hình thức thể hiện của biểu trưng, hệ thống nhận diện và bao bì sản phẩm), thiết kế thời trang, tạo dáng sản phẩm, thiết kế nội thất, trang trí”.

Để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì cần chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu theo quy định tại khoản 2 Điều 50 Luật Sở hữu trí tuệ bao gồm:

Tờ khai đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan.

– 02 (hai) bản sao tác phẩm đăng ký quyền tác giả hoặc 02 (hai) bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;

– Giấy ủy quyền, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền;

– Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

– Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu quyền tác giả, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, Cục Bản quyền tác giả có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả cho người nộp đơn. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả thì phải thông báo bằng văn bản cho người nộp đơn.

Trên đây là các quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục, hồ sơ đăng ký quyền tác giả đối với tác phẩm mỹ thuật ứng dụng. Mọi thắc mắc và/hoặc cần hỗ trợ pháp lý vui lòng liên lạc TP LAW để được tư vấn theo thông tin sau: E-mail: thanhvacongsu.tplaw@gmail.com hoặc Điện thoại: 028. 3831 3123 hoặc đến trực tiếp trụ sở Công ty theo địa chỉ: 203/6/1 Huỳnh Văn Nghệ, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM./.

Chuyên viên pháp lý: LÊ VĂN HOÀN