028.3831.3123

TRẦN QUỐC KHÁNH – LUẬT SƯ THÀNH VIÊN

TRẦN QUỐC KHÁNH

LUẬT SƯ THÀNH VIÊN

Lĩnh vực: Tranh tụng | Hình sự | Đất đai | Ngân hàng | Kinh doanh | Thương mại

Đào tạo & Hoạt động chuyên môn:

  • Thạc sỹ Sử học – Viện Sử học
  • Thạc sỹ Luật  – Viện Nhà nước và Pháp luật
  • Nghiệp vụ Hành nghề Luật sư – Học viện Tư pháp
  • Thành viên – Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương
  • Chủ tịch Hội đồng khen thưởng, kỷ luật – Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương
  • Trọng tài viên – Trung tâm Trọng tài Thương mại Toàn Cầu
  • Quản tài viên
  • Đấu giá viên

Email: khanhtq@tplaw.vn

Luật sư – Thạc sỹ Trần Quốc Khánh là một Luật sư dày dạn kinh nghiệm trong các lĩnh vực tranh tụng, tư vấn vụ việc về Hình sự, Ngân hàng, Kinh doanh thương mại. Với hơn 15 năm kinh nghiệm hành nghề, Luật sư – Thạc sỹ Trần Quốc Khánh đã và đang bảo vệ/bào chữa trong nhiều vụ án lớn, có tính chất phức tạp, giá trị tranh chấp cao.

Với phương châm: “Tất cả vì quyền lợi của Khách hàng”, Luật sư – Thạc sỹ Trần Quốc Khánh sẽ mang đến cho Khách hàng sử dụng dịch vụ pháp lý của TP Law Firm sự an tâm trong vụ việc phụ trách, loại bỏ những rủi ro pháp lý trong kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *