028.3831.3123

TRAO ĐỔI CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ NỘI BỘ, CHUYÊN ĐỀ “KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ TRONG GIAI ĐOẠN SƠ THẨM/PHÚC THẨM”

Chiều ngày 21/08/2020, TP LAW đã tổ chức buổi trao đổi chuyên môn nghiệp vụ nội bộ với chuyên đề “Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự trong giai đoạn sơ thẩm/phúc thẩm”, cùng với sự tham gia của một chuyên gia pháp lý có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong xét xử, giải quyết các vụ việc về hình sự.

Tại buổi trao đổi, các thành viên đã thảo luận, trao đổi những vướng mắc gặp phải trong quá trình hành nghề luật. Qua đó, giúp các thành viên TP LAW có thêm những kỹ năng, kinh nghiệm tham gia giải quyết các vụ án hình sự để bào chữa/bảo vệ tốt nhất quyền lợi của Khách hàng./.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi trao đổi:

THÀNH ĐẠT