028.3831.3123

TRAO ĐỔI CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ NỘI BỘ, CHUYÊN ĐỀ “KỸ NĂNG THAM GIA GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN VỚI TƯ CÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN VÀ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ”

Chiều ngày 07/08/2020, TP LAW đã tổ chức buổi trao đổi chuyên môn nghiệp vụ nội bộ với chuyên đề “Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ án với tư cách người đại diện theo uỷ quyền và kinh nghiệm quản lý thời gian hiệu quả”.

Tại buổi trao đổi, Luật sư Lê Quốc Việt – Phó Giám đốc TP LAW đã chia sẻ các kỹ năng, kinh nghiệm đúc kết trong quá trình hành nghề và các thành viên đã thảo luận, trao đổi những vướng mắc, khó khăn gặp phải. Qua đó, giúp các thành viên TP LAW có thêm những kỹ năng, kinh nghiệm tham gia giải quyết các vụ án để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của Quý khách hàng./.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi trao đổi:

 Lê Thành Đạt