LUẬT SƯAnh Vinh

Lĩnh vực: | Doanh nghiệp | Lao động | Hành chính | Hôn nhân & Gia đình | Đất đai |  Tố tụng dân sự.

Đào tạo& Hoạt động chuyên môn:

  • Cử nhân Luật – ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh
  • Cử nhân Quản trị kinh doanh
  • Học viện Tư Pháp – Nghiệp vụ hành nghề Luật sư
  • Thành viên – Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
  • Luật gia –Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Email: vinh.truong@tplaw.vn

Luật sư Trương Quang Vĩnh có kinh nghiệm chuyên sâu trong việc Tư vấn Doanh nghiệp; Tư vấn pháp luật về Thuế; Tài chính kế toán; Hợp đồng kinh tế; Lao động… ở Doanh nghiệp Nhà nước và như Doanh nghiệp tư nhân hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau.