028.3831.3123

Có thể khiếu kiện Thông báo nộp tiền sử dụng đất tại Tòa án không?

Để trả lời câu hỏi trên, cần xác định Thông báo nộp tiền sử dụng đất có phải là quyết định hành chính bị kiện hay không?

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Luật Tố tụng hành chính năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2019 thì Quyết định hành chính bị kiện được hiểu là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan, tổ chức được giao thực hiện quản lý hành chính nhà nước ban hành hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan, tổ chức đó ban hành quyết định về vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể, đồng thời quyết định này làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc có nội dung làm phát sinh nghĩa vụ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo khoản 1 Điều 31 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế sửa đổi, bổ sung bằng Nghị định 91/2022/NĐ-CP ngày 30/10/2022 của Chính phủ thì Thông báo nộp tiền sử dụng đất là Quyết định hành chính về quản lý thuế.

Như vậy, nếu Thông báo nộp tiền sử dụng đất làm phát sinh, thay đổi, hạn chế, chấm dứt quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân hoặc có nội dung làm phát sinh nghĩa vụ, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân thì hoàn toàn có thể khiếu kiện Thông báo nộp tiền sử dụng đất này tại Tòa án.

Mọi thắc mắc và/hoặc cần hỗ trợ pháp lý vui lòng liên lạc TP LAW để được tư vấn theo thông tin sau:

E-mail: thanhvacongsu.tplaw@tplaw.vn hoặc điện thoại: 028. 3831 3123 hoặc đến trực tiếp trụ sở Công ty theo địa chỉ: 203/6/1 Huỳnh Văn Nghệ, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM./.

 Luật sư DƯƠNG THỊ HƯƠNG TRÀ