028.3831.3123

XEM PHIM TẠI RẠP RỒI LẤY ĐIỆN THOẠI QUAY LẠI PHÁT TÁN LÊN MẠNG CÓ VI PHẠM PHÁP LUẬT KHÔNG?

Cho tôi hỏi hành vi đi xem phim tại rạp rồi lấy điện thoại quay lại phát tán lên mạng có vi phạm pháp luật không? Nếu có thì hành vi này sẽ bị xử lý như thế nào?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty luật TNHH Thanh & Cộng sự. Chúng tôi xin trả lời thắc mắc của bạn như sau:

Hành vi xem phim tại rạp chiếu phim và dùng điện thoai hoặc các phương tiện khác quay lại có hoặc không có hành vi phát tán đều là hành vi vi phạm pháp luật có thể bị xử lý bằng các hình thức sau:

1. Xử lý hành chính:

Tại Điều 27 Nghị định 131/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan về Hành vi xâm phạm quyền sao chép bản ghi âm, ghi hình quy định:

1. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi sao chép bản ghi âm, ghi hình mà không được phép của chủ sở hữu quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình.

2. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc dỡ bỏ bản sao bản ghi âm, ghi hình dưới hình thức điện tử, trên môi trường Internet và kỹ thuật số hoặc buộc tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này.

2. Xử lý hình sự:

Tại khoản 1, 2, 3 Điều 225 Bộ luật Hình sự 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan quy định:

1. Người nào không được phép của chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan mà cố ý thực hiện một trong các hành vi sau đây, xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đang được bảo hộ tại Việt Nam với quy mô thương mại hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc hàng hóa vi phạm trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm:

a) Sao chép tác phẩm, bản ghi âm, bản ghi hình;

b) Phân phối đến công chúng bản sao tác phẩm, bản sao bản ghi âm, bản sao bản ghi hình.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

c) Thu lợi bất chính 300.000.000 đồng trở lên;

d) Gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan 500.000.000 đồng trở lên;

đ) Hàng hóa vi phạm trị giá 500.000.000 đồng trở lên.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Như vậy tùy vào mức độ nghiêm trọng của việc ghi âm, ghi hình trong rạp chiếu phim mà bị xử lý một trong hai biện pháp trên.

Chuyên viên pháp lý: NGUYỄN LÊ THANH LIÊM