INVESTMENT

Khi Nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn đầu tư tại Việt Nam thì việc hiểu biết pháp luật và môi trường đầu tư là một trong những điều kiện tiên quyết quyết định sự thành công của dự án. Với đội ngũ luật sư có kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, TP LAW cam kết đem đến khách hàng không chỉ là những ý kiến pháp lý chính xác, hiệu quả, an toàn mà còn có thể hỗ trợ Nhà đầu tư trong suốt quá trình thực hiện dự án; bất kể Nhà đầu tư lựa chọn hình thức hiện diện thương mại nào từ thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện; thông qua hợp đồng hợp tác hay thành lập công ty liên doanh; công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam.

1. Chi nhánh, văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam:

 • Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam;
 • Tư vấn pháp lý trong quá trình hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện liên quan đến các lĩnh vực như đất đai, xây dựng, lao động, sở hữu trí tuệ, hợp đồng…
 • Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện.

2. Công ty 100% vốn nước ngoài, công ty liên doanh:

 • Tư vấn và thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Tư vấn và thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Tư vấn pháp lý trong suốt quá trình hoạt động của tổ chức kinh tế liên quan các lĩnh vực như đất đai, xây dựng, lao động, sở hữu trí tuệ, thuế…;
 • Tư vấn, đàm phán, soạn thảo và ký kết các hợp đồng kinh tế;
 • Tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài thương mại.

3. Đầu tư thông qua hợp đồng hợp tác:

 • Tư vấn, đàm phán, soạn thảo và ký kết các hợp đồng kinh tế;
 • Tư vấn pháp lý trong các giai đoạn thực hiện hợp đồng;
 • Tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài thương mại.