028.3831.3123

CÁN BỘ UBND XÃ XÁC NHẬN VIỆC CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VÀO SƠ YẾU LÝ LỊCH CỦA CÔNG DÂN – ĐÚNG HAY SAI?

 

 Vừa qua, tại một số địa phương đã xảy ra tình trạng UBND xã xác nhận Sơ yếu lý lịch của công dân không đúng với quy định pháp luật gây khó khăn, bức xúc cho người dân như các trường hợp sau:

+ Trường hợp ông Nguyễn Đăng Huấn – Chủ tịch xã Duyên Hà, Thanh Trì, Hà Nội xác nhận đối với Sơ yếu lý lịch của em V.A với nội dung: “Bản thân và gia đình chưa chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương”.

+ Trường hợp của ông Trương Phúc Thực – Phó Chủ tịch UBND xã An Bình, Nam Sách, Hải Dương xác nhận đối với Sơ yếu lý lịch của em gái anh Nguyễn Danh Cường với nội dung: “Bản thân và gia đình chưa chấp hành tốt quy định của địa phương”.

­            + Tương tự là trường hợp xác nhận của UBND xã Kim Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh đối với Sơ yếu lý lịch của em T.Đ.Q với nội dung: “Gia đình chưa chấp hành các khoản đóng nộp của thôn”.

pct-xa-phe-binh-ca-nha

Vậy những xác nhận trên có phù hợp với quy định pháp luật hay không?

Công ty Luật TNHH Thanh và Cộng sự xin trích một số cơ sở pháp lý liên quan đến trường hợp này để bạn đọc được rõ:

Theo quy định tại Công văn số 1520/HTQTCT-CT của Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ngày 20/03/2014 về việc hướng dẫn xác nhận Sơ yếu lý lịch với nội dung sau: “Để tháo gỡ vướng mắc nêu trên, nhằm đáp ứng yêu cầu của người dân, trong thời gian chưa ban hành Luật Chứng thực, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đề nghị các Sở Tư pháp chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn chỉ thực hiện chứng thực chữ ký của người khai Sơ yếu lý lịch; người khai phải tự chịu trách nhiệm về nội dung đã khai trong lý lịch. Trong trường hợp người thực hiện chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã biết rõ về nhân thân của người khai sơ yếu lý lịch và yên tâm, tin tưởng vào nội dung đã khai trong Sơ yếu lý lịch của người đó, thì xác nhận nội dung Sơ yếu lý lịch là đúng. Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã không ghi nội dung về việc chấp hành pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước, địa phương vào Sơ yếu lý lịch của công dân”. Như

vậy, trong trường hợp này UBND cấp xã chỉ có thẩm quyền xác nhận chữ ký của người khai Sơ yếu lý lịch, trường hợp biết rõ về nhân thân của người khai thì thì chỉ được xác nhận nội dung khai Sơ yếu lý lịch là đúng chứ không được xác nhận về việc chấp hành quy định của người khai hoặc gia đình người khai.

Đồng thời, tại Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16/02/2015 về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch và hướng dẫn tại Công văn số 1352/HTQTCT-CT của Cục hộ tịch, quốc tịch, chứng thực ngày 10/03/2015 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 23/2015/NĐ-CP quy định: đối với trường hợp chứng thực chữ ký tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thì công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra các giấy tờ, nếu nhận thấy người yêu cầu chứng thực có đủ điều kiện thì đề nghị người đó ký vào giấy tờ cần chứng thực và chuyển cho người có thẩm quyền ký chứng thực.

Căn cứ những quy định nêu trên, việc UBND cấp xã nhận xét về việc chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước như một số trường hợp nêu trên là không đúng với quy định pháp luật, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân, trường hợp gây thiệt hại thì cần phải xem xét trách nhiệm của cán bộ gây ra thiệt hại./.

Chuyên viên pháp lý: LÊ QUỐC VIỆT