028.3831.3123

Hotline: 0903 805 552 |thanhnt@tplaw.vn
//HOẠT ĐỘNG NỘI BỘ
24 08, 2020

TRAO ĐỔI CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ NỘI BỘ, CHUYÊN ĐỀ “KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ TRONG GIAI ĐOẠN SƠ THẨM/PHÚC THẨM”

2020-08-24T14:03:15+07:00

Chiều ngày 21/08/2020, TP LAW đã tổ chức buổi trao đổi chuyên môn nghiệp vụ nội bộ với chuyên đề “Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự trong giai đoạn sơ thẩm/phúc thẩm”, cùng với sự tham gia của một chuyên gia pháp lý có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong xét xử, giải quyết các vụ việc về hình sự.

Tại buổi

TRAO ĐỔI CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ NỘI BỘ, CHUYÊN ĐỀ “KỸ NĂNG NGHIÊN CỨU HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ TRONG GIAI ĐOẠN SƠ THẨM/PHÚC THẨM” 2020-08-24T14:03:15+07:00
10 08, 2020

TRAO ĐỔI CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ NỘI BỘ, CHUYÊN ĐỀ “KỸ NĂNG THAM GIA GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN VỚI TƯ CÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN VÀ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ”

2020-08-11T13:30:24+07:00

Chiều ngày 07/08/2020, TP LAW đã tổ chức buổi trao đổi chuyên môn nghiệp vụ nội bộ với chuyên đề “Kỹ năng tham gia giải quyết các vụ án với tư cách người đại diện theo uỷ quyền và kinh nghiệm quản lý thời gian hiệu quả”.

Tại buổi trao đổi, Luật sư Lê Quốc Việt – Phó Giám đốc TP LAW đã chia sẻ các

TRAO ĐỔI CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ NỘI BỘ, CHUYÊN ĐỀ “KỸ NĂNG THAM GIA GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN VỚI TƯ CÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN VÀ KINH NGHIỆM QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ” 2020-08-11T13:30:24+07:00
3 08, 2020

TRAO ĐỔI CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ NỘI BỘ, CHUYÊN ĐỀ “TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH”

2020-08-07T10:59:18+07:00

Sáng ngày 01/08/2020, TP LAW đã tổ chức buổi trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ nội bộ với chuyên đề “Tranh chấp quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình”, cùng với sự tham gia của một chuyên gia pháp lý có nhiều kinh nghiệm thực tiễn trong việc giải quyết các vụ việc tranh chấp về dân sự, đất đai.

Tại buổi trao đổi,

TRAO ĐỔI CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ NỘI BỘ, CHUYÊN ĐỀ “TRANH CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH” 2020-08-07T10:59:18+07:00
9 12, 2019

TỔ CHỨC KHÓA HỌC NHẬN DIỆN VẤN ĐỀ RỦI RO VỀ THUẾ VÀ XỬ LÝ VẤN ĐỀ KHI TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ CHO DOANH NGHIỆP CỦA LUẬT SƯ

2019-12-18T04:33:34+07:00

Vừa qua, ngày 08/12/2019, Công ty luật TNHH Thanh và Cộng sự (TP LAW) đã tổ chức Khóa học “Nhận diện vấn đề rủi ro về thuế và xử lý vấn đề khi tư vấn pháp luật thuế cho doanh nghiệp của Luật sư” với sự tham gia thuyết giảng của ThS. Trần Minh Hiệp, Giảng viên Đại học Luật TP.HCM.

TỔ CHỨC KHÓA HỌC NHẬN DIỆN VẤN ĐỀ RỦI RO VỀ THUẾ VÀ XỬ LÝ VẤN ĐỀ KHI TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUẾ CHO DOANH NGHIỆP CỦA LUẬT SƯ 2019-12-18T04:33:34+07:00