CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-

……………………………, ngày ….. tháng ….. năm …..

ĐƠN KHỞI KIỆN 

(V/v ……………………………………………………………………………………………………………….. ) 

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN……………………………………..

 

Người khởi kiện       :……………………………………………………………………………………………………….

Số CMND                  :……………………………………. Cấp ngày………………………. Cấp tại………………

Địa chỉ                       :……………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại            :……………………………………………………………………………………………………….

 

Người bị kiện            :……………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ                       : ………………………………………………………………………………………………………………

I. NỘI DUNG KHỞI KIỆN:

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

II. YÊU CẦU:

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây đối với bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Họ và tên người làm chứng (nếu có):…………………………………………………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………….

Những tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện gồm có:……………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án).

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kính mong Quý Tòa xem xét, giải quyết để không làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của tôi.

Xin trân trọng cảm ơn!

Đính kèm Đơn khởi kiện                                                                  NGƯỜI KHỞI KIỆN

-…………………………………….;

-…………………………………….

TẢI FILE WORD:MẪU ĐƠN KHỞI KIỆN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *