028.3831.3123

Đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-

……………………, ngày ….. tháng ….. năm …….

ĐƠN YÊU CẦU

(V/v yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời)

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN …………………….

Tôi tên                :………………………………………………………………………………………………. Sinh năm:……………………………….

CMND số           : ………………………………………. Cấp ngày:…………………………………. Cấp tại:………………………………………..

Nơi ĐKTT          : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Chỗ ở hiện nay. : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Là (nguyên đơn/ bị đơn/ người có quyền, nghĩa vụ liên quan) …………………………. trong vụ án dân sự: ………………………………………….. số ……. ngày ….. tháng ….. năm ……. được Tòa án nhân dân ……………………………. thụ lý giải quyết.

Nội dung vụ việc

(Trình bày tóm tắt nội dung tranh chấp hoặc hành vi xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Đồng thời, đương sự nêu lý do cần phải áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời. Đương sự cũng có thể nêu các chứng cứ chứng minh tại sao cần áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đó).

 

Yêu cầu

Từ nội dung trình bày trên, nay tôi làm đơn này, kính yêu cầu Tòa án nhân dân ……….. áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời: (biện pháp muốn yêu cầu) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

đối với …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(Tùy từng vụ án và tranh chấp, đương sự có thể chọn một trong các biện pháp khẩn cấp tạm thời:

 1. Giao người chưa thành niên cho cá nhân hoặc tổ chức trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục.
 2. Buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ cấp dưỡng.
 3. Buộc thực hiện trước một phần nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do tính mạng, sức khoẻ bị xâm phạm.
 4. Buộc người sử dụng lao động tạm ứng tiền lương, tiền công, tiền bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp cho người lao động.
 5. Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định sa thải người lao động.
 6. Kê biên tài sản đang tranh chấp.
 7. Cấm chuyển dịch quyền về tài sản đối với tài sản đang tranh chấp.
 8. Cấm thay đổi hiện trạng tài sản đang tranh chấp.
 9. Cho thu hoạch, cho bán hoa màu hoặc sản phẩm, hàng hoá khác.
 10. Phong toả tài khoản tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước; phong toả tài sản ở nơi gửi giữ.
 11. Phong toả tài sản của người có nghĩa vụ.
 12. Cấm hoặc buộc đương sự thực hiện hành vi nhất định.
 13. Các biện pháp khẩn cấp tạm thời khác mà pháp luật có quy định.)

Kính mong Quý tòa xem xét, chấp thuận nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tôi.

Trân trọng cảm ơn./.

Người làm đơn

TẢI FILE WORD: ĐƠN YÊU CẦU