CÔNG TY LUẬT THANH & CỘNG SỰ                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trụ sở: 203/6/1 Huỳnh Văn Nghệ, P.12, Q.GV                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

VPGD: 147, Hòa Hưng, P.12, Q.10                                                                      ——o0o——

ĐT: 08. 62863477           Fax: 08. 38313123                                                                         

                  ———————-

Số:…../GGT/2015                                                                           TP.Hồ Chí Minh, ngày …. tháng ….. năm 2015

 

GIẤY GIỚI THIỆU

Kính gửi: ………………………………………………………………………………………………..

 C/c Giấy yêu cầu luật sư ngày …………. của …………………………………………………….. ;

C/c Giấy yêu cầu luật sư ngày ……………. của ……………………………………………………..

 CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THANH VÀ CỘNG SỰ

Giấy đăng ký hoạt động số: 41.02.1927/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp cấp.

Địa chỉ: 147 Hòa Hưng, P.12, Quận10, TP.Hồ Chí Minh.

GIỚI THIỆU

Luật sư                       : NGUYỄN THANH THANH

Thành viên                : ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thẻ luật sư                 : 7611/LS do Liên Đoàn luật sư Việt Nam cấp ngày 30/11/2012

Là luật sư tham gia bảo vệ ở giai đoạn …………………  cho…………………………… , số CMND:………, sinh năm: ……………….  đang bị tạm giam để điều tra về tội …………………………………. , tại Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận…. Hiện nay,

Giấy giới thiệu này có giá trị từ ngày ký cho đến khi hoàn thành các thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật.

Kính mong nhận được sự hỗ trợ của Quý cơ quan và các cơ quan nhà nước có liên quan để luật sư hoàn thành công việc của mình.

Nơi nhận:                                                          CÔNG TY LUẬT THANH VÀ CỘNG SỰ

– Như trên                                                                                      Giám đốc

– Lưu VP                                                                Luật sư NGUYỄN THANH THANH

 

 

Tải mẫu đơn: Mẫu GGT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *