CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——o0o——

TP.HCM, ngày ….. tháng ….. năm 2015

 

GIẤY YÊU CẦU LUẬT SƯ

Kính gửi: CÔNG TY LUẬT TNHH THANH & CỘNG SỰ

Tôi tên                       : …………………………………………………………………………………….. ……

Địa chỉ thường trú    : ……………………………………………………………………………………..

Số CMND                  : ……………………….  Cấp ngày: ………………………….

Là người lao động làm việc tại ……………….. [Nội dung vụ việc cần yêu cầu.]

Nội dung yêu cầu:

Kính yêu cầu Công ty luật TNHH Thanh & Cộng sự, địa chỉ 147 Hòa Hưng, P.12, Quận 10, TP.HCM cử luật sư Nguyễn Thanh Thanh, số thẻ: 7611/TP/LS-CCHN, thuộc Đoàn luật sư TP.HCM tham gia bảo vệ cho tôi.

Kính mong Công ty luật TNHH Thanh và Cộng sự chấp nhận yêu cầu của tôi.

Trân trọng cảm ơn./

Bên yêu cầu                                                               Xác nhận của Công ty

                                                                                 GIÁM ĐỐC

                                                                                     NGUYỄN THANH THANH  

 

TẢI FILE WORD: GIAY YEU CAU LS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *