LUẬT SƯ

Đào tạo & Hoạt động chuyên môn:Anh Q Vinh

  • Cử nhân Luật – ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh
  • Học viện Tư Pháp – Nghiệp vụ hành nghề Luật sư
  • Thành viên – Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Dân sự | Hình sự | Kinh doanh thương mại

Email: vinh.lu@tplaw.vn

Trong quá trình hành nghề, Luật sư Vinh luôn lấy kinh nghiệm đàm phán, hòa giải làm lợi thế. Luật sư Vinh đã thành công trong công tác tư vấn pháp luật và xử lý nợ xấu tại các Ngân hàng thương mại, Ngân hàng có vốn sở hữu Nhà nước và các lĩnh vực tranh chấp kinh doanh thương mại khác. Luật sư Vinh cũng đã thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền lợi trong vụ án dân sự hay bào chữa trong vụ án hình sự.

Tại TP Law Firm, Luật sư Vinh phụ trách chuyên môn và phát triển các dịch vụ tư vấn và tranh tụng.