LUẬT GIAAnh Toan

Lĩnh vực: Nhà đất | Bồi thường Bảo hiểm | Đại diện theo uỷ quyền

Đào tạo & Hoạt động chuyên môn:

  • Cử nhân Luật – ĐH Luật TP.HCM
  • Cử nhân Quản trị kinh doanh – ĐH Mở TP.HCM
  • Thành viên – Hội Luật gia Việt Nam

Email: toan.pham@tplaw.vn

Luật gia Phạm Đức Toàn là một chuyên gia có kinh nghiệm sâu và rộng trong các lĩnh vực hành nghề tại TP Law Firm. Với 21 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm và trải qua các cương vị công tác tại hầu hết các công ty bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, Luật gia Phạm Đức Toàn đã có những đóng góp lớn cho việc cung cấp dịch vụ Luật sư Bảo hiểm chuyên nghiệp – một dịch vụ đặc biệt và duy nhất có tại TP Law Firm.

Bên cạnh đó, Luật gia Phạm Đức Toàn cũng tham gia và hoàn thành xuất sắc các nghiệp vụ liên quan đến nhà đất và thực hiện thành công các dịch vụ đại diện theo uỷ quyền của TP Law Firm.