028.3831.3123

NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT TÀI SẢN CỦA VỢ CHỒNG KHI LY HÔN

Vợ chồng có quyền lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo luật định hoặc chế độ tài sản theo thỏa thuận. Vậy khi ly hôn, việc chia tài sản của vợ chồng theo hai chế độ này khác nhau như thế nào, mời Quý bạn đọc cùng TP LAW tìm hiểu.

Chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định được thực hiện theo quy định từ Điều 33 đến Điều 46 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 (Luật HNGĐ).

Theo đó, tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật HNGĐ; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Khi ly hôn, việc giải quyết tài sản sẽ do các bên thỏa thuận; trường hợp không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng. Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5 Điều 59 và tại các Điều 60, 61, 62, 63 và 64 Luật HNGĐ.

Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được thực hiện theo quy định từ Điều 47, 48, 49, 50 và 59 Luật HNGĐ.

Trong trường hợp hai bên kết hôn lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận thì thỏa thuận này phải được lập trước khi kết hôn, bằng hình thức văn bản có công chứng hoặc chứng thực. Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận được xác lập kể từ ngày đăng ký kết hôn.

Trong trường hợp này thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận nêu trên; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 59 và tại các Điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật HNGĐ để giải quyết.

Trường hợp vợ chồng không thỏa thuận được hoặc văn bản thỏa thuận chế độ tài sản của vợ chồng không đầy đủ, rõ ràng thì theo nguyên tắc Tòa án sẽ chia đôi tài sản của vợ chồng. Tuy nhiên, Tòa án sẽ xem xét áp dụng các yếu tố sau đây:

– Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

– Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

– Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

– Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

Quy định về chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định hoặc theo thỏa thuận và nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn còn được quy định/hướng dẫn bởi các văn bản quy phạm pháp luật khác. Để được hỗ trợ pháp lý và/hoặc giải đáp thắc mắc, vui lòng liên lạc TP LAW để được tư vấn miễn phí theo thông tin sau: E-mail: thanh.tplaw@gmail.com hoặc Điện thoại:  0903 805 552 hoặc đến trực tiếp trụ sở Công ty theo địa chỉ: 203/6/1 Huỳnh Văn Nghệ, P.12, Q.Gò Vấp, TP.HCM./.

Chuyên viên pháp lý: NGUYỄN HOÀNG THANH TRÚC