TẬP SỰ LUẬT SƯDoanh

Lĩnh vực: Sở hữu Trí tuệ | Hợp đồng | Công nghệ Thông tin | Lao động | Doanh nghiệp | Giáo dục

Đào tạo & Hoạt động chuyên môn:

  • Cử nhân Luật – ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh
  • Học viện Tư Pháp – Nghiệp vụ hành nghề Luật sư
  • Quản trị Tài sản trí tuệ – Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ Việt Nam
  • Thành viên – Cộng đồng Quản trị Tài sản Trí tuệ Việt Nam

Email: doanh.nguyen@tplaw.vn

Nguyễn Văn Doanh là một Tập sự Hành nghề Luật sư năng động và có kinh nghiệm, sự hiểu biết sâu sắc trong nhiều lĩnh vực pháp lý như Sở hữu Trí tuệ, Doanh nghiệp, Giáo dục, Hợp đồng, Công nghệ Thông tin, Lao động, Doanh nghiệp khởi nghiệp (Startups). Trước khi gia nhập TP Law Firm, Doanh đã hành nghề với tư cách luật sư nội bộ tại hai công ty đa quốc gia trong lĩnh vực bất động sản và giáo dục. Bên cạnh đó, Doanh đã tích luỹ nhiều kinh nghiệm với gần 10 năm hành nghề luật độc lập ngay từ khi đang nghiên cứu luật tại ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh. Doanh đặc biệt chú trọng đến các khía cạnh pháp luật cho các lĩnh vực có sự phát triển nhanh chóng như Sở hữu Trí tuệ, Công nghệ Thông tin, Khởi nghiệp đa quốc gia (International Startup).

Tại TP Law Firm, Doanh giành nhiều thời gian để tập sự hành nghề luật sư chuyên nghiệp  trong các lĩnh vực thuộc sở trưởng của mình. Đồng thời Doanh cũng phụ trách việc phát triển khách hàng và thương hiệu của TP Law Firm.