028.3831.3123

Nhận lại tiền tạm ứng án phí sau khi rút đơn khởi kiện

Ngày 29/12/2015, mẹ tôi khởi kiện dì tôi để đòi lại khoản tiền vay, sau đó mẹ tôi và dì đã tự thỏa thuận được cách giải quyết trước khi tòa đưa ra xét xử nên mẹ tôi không còn ý định khởi kiện nữa. Ngày 29/02/2016, mẹ tôi rút Đơn khởi kiện và muốn nhận lại tiền tạm ứng án phí thì phải liên hệ với cơ quan nào và thời gian bao nhiêu ngày?

Trả lời

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty luật TNHH Thanh & Cộng sự. Chúng tôi xin được trả lời thắc mắc của bạn như sau:

Khi bạn có Đơn yêu cầu rút yêu cầu khởi kiện, Tòa án sẽ căn cứ Điều 192 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2004; Điều 24 Nghị Quyết 05/2012/NQ-HĐTP để xem xét trong vụ án có yêu cầu phản tố của bị đơn hoặc yêu cầu độc lập của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan hay không để ra Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, Quyết định này phải có hiệu lực pháp luật bạn mới có quyền lấy lại tiền tạm ứng án phí.

Tại Khoản 2 Điều 245 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2004 quy định: “Thời hạn kháng cáo đối với Quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án của Toà án cấp sơ thẩm là bảy ngày, kể từ ngày người có quyền kháng cáo nhận được quyết định”.

Tại Khoản 2 Điều 252 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2004 quy định: “Thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát cùng cấp đối với Quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án của Toà án cấp sơ thẩm là bảy ngày, của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là mười ngày, kể từ ngày Viện kiểm sát cùng cấp nhận được quyết định”.

          => Vậy thời hạn kháng cáo là bảy ngày kể từ ngày người có quyền kháng cáo nhận được quyết định, thời hạn kháng nghị tối đa là mười ngày kể từ ngày Viện kiểm sát cùng cấp nhận được quyết định. Hết thời gian này, Quyết định này sẽ có hiệu lực pháp luật.

Tại Khoản 1 Điều 28 Luật Thi hành án dân sự 2008 quy định: “…Toà án đã ra bản án, quyết định phải chuyển giao cho cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật”.

           => Vậy sau khi Bản án, Quyết định có hiệu lực pháp luật, trong thời hạn 30 ngày, Tòa án phải chuyển giao cho Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền.

Tại điểm b khoản 1 Điều 36 Luật Thi hành án dân sự 2008 quy định: “Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành đối với phần bản án, quyết định sau đây:

          a) …

          b) Trả lại tiền, tài sản cho đương sự;

          …

Tại khoản 1 Điều 36 Luật Thi hành án dân sự 2008 quy định: “Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được bản án, quyết định, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định thi hành án”.

          => Vậy trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Bản án, Quyết định, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định trả lại tiền tạm ứng án phí cho đương sự.

Tại khoản 5 Điều 126 Luật Thi hành án dân sự 2008 quy định: “Việc trả lại tiền tạm ứng án phí theo bản án, quyết định được thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này”.

Tại khoản 2 Điều 126 Luật Thi hành án dân sự 2008 quy định: “Sau khi có quyết định trả lại tiền, tài sản tạm giữ, Chấp hành viên thông báo cho đương sự thời gian, địa điểm nhận lại tiền, tài sản”.

          => Sau khoảng thời gian quy định như trên bạn có thể liên hệ với Cơ quan thi hành án nơi bạn nộp tiền tạm ứng án phí để nhận số tiền tạm ứng án phí đã đóng.

Nếu còn thắc mắc vui lòng liên hệ số điện thoại 08.6286.3477 để được tư vấn trực tiếp.

Cảm ơn Quý khách hàng đã tin tưởng ủng hộ

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ

NGUYỄN LÊ THANH LIÊM