028.3831.3123

QUYỀN YÊU CẦU TÒA ÁN THU THẬP CHỨNG CỨ CỦA ĐƯƠNG SỰ

Bộ luật Tố tụng dân sự hiện hành quy định nghĩa vụ cung cấp chứng cứ và chứng minh thuộc về các đương sự (nguyên đơn, bị đơn, người có quyền và nghĩa vụ liên quan). Cụ thể, đương sự phải thu thập, cung cấp, giao nộp cho Tòa án tài liệu, chứng cứ để chứng minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp. Tuy nhiên, trên thực tế quá trình thu thập chứng cứ của đương sự gặp phải rất nhiều khó khăn, bất cập. Nguyên nhân có thể xuất pháp từ các vấn đề về bảo mật thông tin hoặc thủ tục rườm rà tại các cơ quan, tổ chức hoặc sự không hợp tác từ một số chủ thể nắm giữ nguồn chứng cứ,…

Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của đương sự, Bộ luật Tố tụng dân sự đã quy định về quyền yêu cầu Tòa án thu thập chứng cứ cho các đương sự. Cụ thể, tại Điều 106 Bộ luật Tố tụng dân sự quy định trong trường hợp đương sự đã áp dụng các biện pháp cần thiết để thu thập tài liệu, chứng cứ mà vẫn không thể tự mình thu thập được thì có thể đề nghị Tòa án ra quyết định yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang lưu giữ, quản lý tài liệu, chứng cứ cung cấp cho mình hoặc đề nghị Tòa án tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ nhằm bảo đảm cho việc giải quyết vụ việc dân sự được diễn ra khách quan.

Khi yêu cầu Tòa án thu thập tài liệu, chứng cứ thì đương sự phải làm Đơn với nội dung thể hiện rõ vấn đề cần chứng minh; tài liệu, chứng cứ cần thu thập; lý do mình không tự thu thập được; họ, tên, địa chỉ của cá nhân, tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức đang quản lý, lưu giữ tài liệu, chứng cứ cần thu thập.

Đối với Toà án, Bộ luật Tố tụng dân sự cũng quy định khi có yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, Tòa án ra quyết định yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý, lưu giữ cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án; đồng thời cơ quan, tổ chức, cá nhân đang quản lý, lưu giữ tài liệu, chứng cứ có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án trong thời hạn quy định.

Có thể thấy, quy định trên là hoàn toàn phù hợp, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự khi không thể tự mình thu thập chứng cứ vì nhiều lý do khác nhau và giúp cho cơ quan tiến hành tố tụng tìm ra sự thật khách quan của vụ án và đưa ra phán quyết công bằng.

QUỐC VIỆT – TRẦN THẢO