028.3831.3123

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Công ty Luật TNHH Thanh & Cộng sự tuyển dụng:
1. Vị trí: Luật sư hoặc Tập sự luật sư
2. Địa điểm làm việc: Công ty luật Thanh & Cộng sự (quận Gò Vấp)
3. Số lượng: 01 nam
4. Yêu cầu: Có kinh nghiệm tranh tụng, tư vấn hoặc pháp chế doanh nghiệp ít nhất 02 năm
5. Mức lương: thỏa thuận
6. Ứng viên gửi hồ sơ (bao gồm Thư ứng tuyển, CV và các bằng cấp khác có liên quan) về e-mail: thanh.tplaw@gmail.com trước ngày 30/11/ 2018.
Lưu ý: hồ sơ được scan và được ghép thành 01 file pdf.