028.3831.3123

THỦ TỤC YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Thực tế hiện nay, nhu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp của cá nhân ngày một tăng nhằm phục vụ cho mục đích xin thị thực nhập cảnh, định cư, kết hôn, xuất khẩu lao động, xin việc làm,… theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức trong nước và nước ngoài. Vậy Phiếu lý lịch tư pháp là gì? Thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp như thế nào?

 Phiếu lý lịch tư pháp (PLLTP) là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp (Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp) cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản.

PLLTP gồm có:

  • PLLTP số 1: cấp cho cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu;
  • PLLTP số 2: cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

Không chỉ khác nhau về đối tượng được cấp, nội dung của phiếu số 1 và phiếu số 2 cũng khác nhau. Phiếu số 1 sẽ ghi “không có án tích” đối với người đã được xoá án tích hoặc người được đại xá và thông tin về việc xoá án tích hoặc việc đại xá đã được cập nhật vào Lý lịch tư pháp. Điều này có lợi cho người phạm tội trong việc tái hòa nhập cộng đồng. Trong khi đó, phiếu số 2 sẽ ghi đầy đủ thông tin về án tích, hình phạt, án phí, tình trạng thi hành án, ngay cả khi cá nhân đã được xóa án tích.

Hồ sơ yêu cầu cấp PLLTP đối với cá nhân bao gồm các giấy tờ sau:

  • Tờ khai yêu cầu cấp PLTTP (theo mẫu);
  • Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (kèm bản chính để đối chiếu);
  • Bản chụp sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú (kèm bản chính để đối chiếu).

Cá nhân có thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp PLLTP. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật; trường hợp người yêu cầu cấp PLLTP là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người được cấp thì không cần văn bản ủy quyền. Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp PLLTP số 2 thì không được ủy quyền cho người khác.

Cơ quan có thẩm quyền cấp PLLTP là Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp. Trường hợp công dân Việt Nam thì nộp tại Sở Tư pháp nơi thường trú; không có nơi thường trú thì nộp tại Sở Tư pháp nơi tạm trú; không xác định được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú thì gửi đến Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

Thời hạn cấp PLLTP không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. Trường hợp người được cấp là công dân Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích thì thời hạn không quá 15 ngày.

Vào ngày 02/8/2017 vừa qua, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đã thẩm tra và thảo luận về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp năm 2009. Trong đó, nội dung đáng chú ý nhất là việc bãi bỏ thủ tục cấp PLLTP số 2 do tình trạng các cơ quan, tổ chức lạm dụng yêu cầu cá nhân phải nộp phiếu số 2 ngày càng gia tăng, gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp và bí mật đời tư của cá nhân, làm ảnh hưởng tới ý nghĩa nhân đạo của chế định xóa án tích.

Chuyên viên pháp lý: TRẦN BẢO NGỌC