TẬP SỰ LUẬT SƯ

Lĩnh vực: Thương mại | Đầu tư | Doanh nghiệp | Hợp đồng | Công nghệ Thông tin | Lao động | Doanh nghiệp |

Đào tạo & Hoạt động chuyên môn:

  • Cử nhân Luật Kinh tế – ĐH Kinh tế – Luật Đại học Quốc gia TP. HCM
  • Học viện Tư Pháp – Nghiệp vụ hành nghề Luật sư

Email: dungttk0712@gmail.com

Kim Dung là một Tập sự Hành nghề Luật sư năng động và có kinh nghiệm, sự hiểu biết sâu sắc trong nhiều lĩnh vực pháp lý như Thương mại, Đầu tư, Doanh nghiệp, Giáo dục, Hợp đồng, Công nghệ Thông tin, Lao động… Dung gia nhập TP Law Firm từ khi còn là sinh viên theo học tại trường ĐH Kinh tế – Luật với vai trò là thực tập sinh, sau này trở thành chuyên viên pháp lý và tập sự tại TP Law Firm.

Với gần 3 năm được làm việc tại TP Law Firm, Dung đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết các vụ việc liên quan đến các lĩnh vực Thương mại, Đầu tư, Doanh nghiệp, Giáo dục, Hợp đồng, Công nghệ Thông tin, Lao động… Thêm vào đó, là niềm đam mê với Marketing Online, Dung cũng phụ trách việc phát triển khách hàng và thương hiệu của TP Law Firm.