028.3831.3123

VÌ SAO VẪN CHƯA THỂ CÁ ĐỘ BÓNG ĐÁ  QUỐC TẾ DÙ ĐÃ ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 06/2017/NĐ-CP?

Ngày 24/01/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế (sau đây gọi là Nghị định 06/2017/NĐ-CP), theo đó kể từ ngày 31/03/2017 người từ đủ 21 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực hành vi dân sự thì được tham gia các loại hình đặt cược như đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, trừ các đối tượng không được phép tham gia đặt cược tại khoản 2 Điều 7 Nghị định này.

Đối với hoạt động cá cược bóng đá quốc tế, trên thực tế đã diễn ra ở Việt Nam từ rất lâu, tuy nhiên hoạt động này vẫn chưa được quản lý bởi Nhà nước cho nên dẫn đến nhiều tệ nạn xã hội kéo theo, cũng như thất thoát một nguồn thu lớn cho ngân sách Nhà nước. Việc ban hành quy định về cho phép cá nhân tham gia cá độ bóng đá quốc tế là phù hợp với xu hướng và tình hình an ninh trật tự hiện nay của nước ta.

Tuy nhiên, đến nay quy định về đặt cược bóng đá quốc tế vẫn chưa được thi hành bởi vì hoạt động kinh doanh này sẽ phải được tổ chức thí điểm, cụ thể theo quy định thì Chính phủ chỉ cho phép 01 doanh nghiệp được tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Thời gian thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế là 05 năm kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế. Sau thời gian thí điểm, Chính phủ sẽ tổng kết, đánh giá để quyết định việc tiếp tục cho phép thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế hoặc có thể chấm dứt không cho phép thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Ngoài ra, để có thể tham gia đăng ký thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế, doanh nghiệp phải đảm bảo các điều kiện như: có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỉ đồng (một nghìn tỉ đồng) hoặc tương đương; có phương án đầu tư hệ thống công nghệ, thiết bị kỹ thuật, phần mềm kinh doanh bảo đảm hiện đại, đồng bộ, có thể dễ dàng nâng cấp, vận hành chính xác, an toàn, ổn định; phương án kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế khả thi, phương thức phân phối vé đặt cược, địa bàn phát hành vé đặt cược phù hợp quy định tại Nghị định 06/2017/NĐ-CP và quy định của pháp luật; cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế; cam kết về việc đảm bảo an ninh, trật tự xã hội và hỗ trợ cộng đồng.

Chính phủ cũng đã giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan tổ chức đấu thầu lựa chọn doanh nghiệp tổ chức thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế áp dụng quy định của Luật đấu thầu. Hiện nay các bộ, ngành đang phối hợp lựa chọn 01 doanh nghiệp đủ điều kiện và uy tín để thực hiện thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Do đó, trong thời gian tới chúng ta vẫn phải chờ các bộ, ngành phối hợp để chọn 01 doanh nghiệp được thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế mới có thể tham gia đặt cược hợp pháp và việc có tiếp tục cho phép kinh doanh cá cược hay không tùy thuộc vào tình hình thực tế mà Chính phủ sẽ quyết định.

Chuyên viên pháp lý: LÊ QUỐC VIỆT